Nadváha a obezita jsou velmi vážným celosvětovým problémem, ve vyspělých zemích se počty obézních lidí poměrně dramaticky zvyšují. I přes varování odborníků, že s obezitou významně narůstá riziko cukrovky, cévních a srdečních onemocnění, pohybových problémů či potíží s klouby, páteří i psychikou. Stále přitom platí, že hlavní příčinou nadměrného množství tuku v těle je větší příjem energie, než je její výdej.  

V roce 2025 se bude podle odhadů nadváha či obezita týkat až 2,7 miliard dospělých lidí. Z nich až 177 milionů těžce obézních pacientů bude potřebovat léčbu, na kterou se již nyní ročně vynakládají obrovské sumy. Šplhají až do řádů bilionů dolarů.

„V České republice se přímé náklady na léčbu obézních nemocných odhadují na asi 10 % z celkových zdravotních výdajů. Jsou to obrovské náklady desítek miliard korun ročně,“ řekl na tiskové konferenci prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK a zároveň předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Podle zdrojů Mezinárodní diabetologické federace (IDF) se odhaduje, že během následujících 25 let dojde v Evropě, zejména právě v souvislosti s obezitou, k nárůstu počtu diabetiků o 1 milion nově nemocných ročně.

Lze takovému vývoji předcházet?

Na závažnost neblahého celosvětového fenoménu a na rizika spojená s obezitou důrazně upozorňují jak mezinárodní instituce, tak lékaři i pacientské organizace. Každoročně se také pořádá řada akcí, jejichž cílem je prevence i apel na včasné řešení obezity, což minimalizuje vážné zdravotní komplikace.

Zatímco v říjnu se konaly preventivní a osvětové akce při příležitosti Světového dne obezity, již brzy se budete moci zapojit do aktivit spojených se Světovým dnem diabetu, který si každoročně připomínáme 14. listopadu celosvětovými pochody proti diabetu. V Praze letos pochod odstartuje ve 13:00 hodin. S cílem povzbudit co nejvíce lidí k tomu, aby učinili první kroky k prevenci diabetu 2. typu. Přijďte také podpořit myšlenku, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu! Více se dozvíte na www.dendiabetu.cz .