Záštita Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má tohoto času nejkomplexněji fungující centrum pro léčbu obezity v ČR. Zabývá se komplexní diagnostikou komplikací obezity a léčbou obezity s důrazem na spolupráci s pracovišti bariatrické chirurgie. Je zajištěna psychologická diagnostika a psychoterapie, péči poskytují nutriční terapeuti. Odborníci VFN jsou zapojeni do výzkumu farmakoterapie obezity účastí v řadě klinických studií, rozvíjí komplexní rehabilitaci obézních kardiaků a poskytují komplexní péči o obézní diabetiky.

Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze taktéž považuje prevenci, preventivní programy a správnou životosprávu, a s nimi spojené vzdělávání veřejnosti, za jednu z klíčových oblastí současné medicíny.

V neposlední řadě, byznys s hubnutím patří mezi největší v ČR. Přitom nabízené rady a přípravky jsou většinou neúčinné a mnohdy dokonce zdraví škodlivé.

Z těchto důvodů VFN uvítala vznik odborného portálu, který bude aktivně bojovat proti všem nesmyslným návodům, jak zhubnout, a bude široké veřejnosti poskytovat odborné články, rady a konzultace. VFN si tak velmi váží možnosti zaštítit tento projekt jednak svým jménem, a jednak svými lékaři, kteří budou garantovat obsah portálu po odborné stránce.

PhDr. Filip Brož, tiskový mluvčí VFN, 12. 1. 2016