Každému z nás se čas od času stane, že se přejí do nepříjemného pocitu plnosti, přičemž se mohou objevit různé pocity od naštvání, zklamání až po stud z nestřídmého chování. Takové situace jsou do jisté míry normální. Problém nastává ve chvíli, kdy nad konzumací začne člověk ztrácet kontrolu a zaplaví ho silné pocity viny.

Záchvatovité přejídání a mentální bulimie se řadí mezi poruchy příjmu potravy, jejichž společným rysem je již zmíněný pocit ztráty kontroly nad konzumací jídla, druhým rysem je velké množství  snězené potravy ve velmi krátkém časovém úseku.

Jídlo snězené během záchvatu dotyčný zpravidla považuje za vysoce kalorické a spadá do škatulky tzv. „zakázaných“ potravin, po kterých se nejvíce tloustne. Nepříjemná vlna zahanbení společně se silným strachem z přibývání na váze mohou vést k činům, které by „vykompenzovali“ přejedení. Mezi takto extrémní kroky patří různá dietní opatření až hladovění, užívání přípravků s projímacím účinkem nebo nadměrné cvičení.

Kompenzační chování je jedním z určujících znaků pro mentální bulimii. Dalším typickým projevem u osob s bulimií je důležitost, kterou přikládají hmotnosti a tvaru těla.

Jejich sebehodnocení a pocit hodnoty se odvíjí od vzhledu a počtu kilogramů. Jakékoliv vychýlení, byť i o pár kilogramů nebo jen samotná představa nárůstu hmotnosti, vzbuzuje velmi silné emoce, které mohou časem vyústit v rozvoj deprese či úzkosti. Vlivem všech těchto projevů se začne měnit i jejich společenský život. Jelikož to tají před svým okolím, dochází k postupné izolaci od okolí, uzavírají se sami do sebe a snaží se vyhnout „normálnímu“ životu. Do partnerského a rodinného života se mohou promítnout náhlé výkyvy nálad, které se odvíjejí od schopnosti kontroly nad jídlem. Ušetřena nebývá ani pracovní oblast, zejména schopnost koncentrace na konkrétní úkoly. Dle závažnosti a typu projevů se mohou objevit i zdravotní komplikace jako bolesti břicha, otoky slinných žláz a další.

Bohužel utajování problému, stud a pocity viny odrazují lidi s touto poruchou svěřit se do péče odborníků, ačkoliv právě včasné vyhledání pomoci je zásadní pro následující průběh a úspěšnost léčby. Nebojte se svěřit se svým problémem!

Mgr. Barbora Pešková, psychoterapeutka

Mgr. Barbora Pešková

Mgr. Barbora Pešková

  • Jako psycholožka pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Spolupracuje také s VŠTJ Medicina Praha, z.s.
  • Absolventka jednooborové Psychologie na FF UK
  • Absolvovala akreditované kurzy Kompletní krizové intervence, Psycholog ve zdravotnictví
  • Je frekventantkou akreditovaného Psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii pořádaného Českou společností pro analytickou psychologii