MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.


Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je onemocnění, které nejčastěji provází nadváhu a obezitu. Více než polovina obézních trpí hypertenzí.

Hypertenze je opakované zvýšení klidového krevního tlaku (TK) ≥ 140/90 mm Hg, naměřené minimálně při 2 různých návštěvách. Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, vyšší číslo je hodnota systolického tlaku, nižší číslo je diastolický tlak. Krevní tlak se mění během srdečního cyklu, nejvyšší je ve vypuzovací fázi – systolický, nejnižší je během plnící fáze – diastolický tlak.
Hypertenze se vyskytuje i u štíhlých osob. V dospělé populaci dosahuje výskyt více než
20 %, přičemž s vyšším věkem vzrůstá i výskyt hypertenze v populaci. U pacientů s obezitou se vysoký krevní tlak vyskytuje ve více než 50 % případů. Vysoký krevní tlak nebolí, ale je velmi nebezpečný a je považován za jeden z rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.
Pozor! Pokud máte větší nadváhu nebo širší ruku, tak pro správné měření krevního tlaku potřebujete i širší manžetu. Normy krevního tlaku a šíře použité manžety v závislosti na obvodu paže jsou uvedeny v tabulkách.

Hodnoty krevního tlaku

Kategorie Systolický tlak Diastolický tlak
Optimální
Normální 120–129 a/ nebo 80–84
Vysoký normální 130–139 a/ nebo 85–89
Hypertenze 1. stupně (mírná) 140–159 a/ nebo 90–99
Hypertenze 2. stupně (středně závažná) 160–179 a/ nebo 100–109
Hypertenze 3. stupně (závažná) ≥ 180 nebo ≥ 110
Izolovaná systolická hypertenze ≥ 140 a

Výběr manžety pro měření krevního tlaku u obézních

obvod paže šířka manžety
do 33 cm 12 cm
33-41 cm 15 cm
nad 41 cm 18 cm

Zdroj: STEM/MARK, 2013