Již jsou známy výsledky vánoční soutěže, ve VŠTJ Medicina Praha tak Ježíšek naděluje i v lednu!

Hlavní cenu v Rekondičním centru Salmovská získal pan Olha, a to poukaz na 2100 bodů na cvičení v našem rekondičním centru. Pan Olha je dlouholetým členem VŠTJ Medicina Praha, výhru si tedy opravdu zaslouží. Získané body mu umožní využít 25 hodin cvičení. Celý tým VŠTJ Medicina panu Olhovi gratuluje a přeje mnoho dalších absolvovaných hodin cvičení a pevné zdraví v roce 2018!