Mgr. Bc. Kollerová Martina

Výskyt obezity má dlouhodobý vzestupný trend. V roce 2014 mělo 39 % světové populace starší 18 let nadváhu a 13 % obezitu.

 

Dle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2014 má 39 % světové populace starší 18ti let nadváhu a obezitu má 13 % dospělé populace (11 % mužů a 15 % žen). Nárůst obezity je zaznamenán ve všech zemích. V období od roku 1980 do 2014 se globální výskyt obezity více než zdvojnásobil. V absolutních číslech má více než 600 milionů dospělých lidí na světě obezitu a téměř 2 miliardy trpí nadváhou.

Výskyt obezity ve světě

Výskyt obezity je nejvyšší na americkém kontinentu, kde 34 % dospělých má nadváhu a obezitou trpí až 27 % dospělých. Naopak, nejnižší je výskyt nadváhy a obezity v regionu jihovýchodní Asie, kde 17 % obyvatel má nadváhu a pouze 5 % obezitu. Dle WHO má v Evropě nadváhu přes 35 % obyvatel starších 18 let a obezitou trpí 23 % Evropanů.
Dle zjištění kontinuálního průzkumů domácí agentury STEM/MARK se s nadváhou potýká 34 % a s obezitou 21 % české dospělé populace. Obézních je dle posledního průzkumu STEM/MARK z roku 2013 23 % mužů a 19 % žen.

Zdroj: WHO, 2014, 2015, STEM/MARK 2013