Mgr. Bc. Kollerová Martina

Výskyt komplikací obezity zkoumá mnoho studií. Americká studie NHANES III uvádí, že jedinci s BMI ≥ 27 mají o 70 % větší riziko onemocnění přidruženými chorobami obezity.

Srovnávací studie dvou amerických průzkumů NHANES a SHIELD zkoumá vztah BMI k diabetu a hypertenzi. Údaje z obou národních průzkumů potvrzují známé klinické pozorování, že pacienti s vyšším BMI mají vyšší riziko onemocnění na diabetes mellitus a hypertenzi. Potvrzují také opačný vztah, tedy že většina pacientů s těmito metabolickými nemocemi mají buď nadváhu nebo jsou obézní. Výskyt diabetu a hypertenze byl prokázán ve všech kategoriích BMI a s nárůstem BMI lineárně stoupal.

Výskyt diabetu a hypertenze dle BMI

Průzkum agentury STEM/MARK, který byl realizován na domácím trhu v pěti vlnách za období 2000 až 2013, také opakovaně potvrdil zvýšený výskyt metabolických onemocnění u obézní populace. Ve zprávě z roku 2013 se uvádí, že obézní lidé šestkrát častěji trpí diabetem a více než pětkrát častěji trpí vysokým krevním tlakem.

Zdroj: Bays et al: The relationship of body mass index to diabetes mellitus, hypertension and dyslipidaemia: comparison of data from two national surveys, International Journal of Clinical Practice, 2007 STEM/MARK, 2013