Ing. Bc. Pražanová Ivana

The BMJ (dříve British Medical Journal) zveřejnil 7. dubna tiskovou zprávu, která se zabývala zajímavým návrhem, aby se potraviny označovaly tzv. energetickým ekvivalentem pohybu, který by lidem pomohl si uvědomit, jak dlouho se musí aktivně hýbat, aby vykompenzovali konzumaci dané potraviny.

 

Symboly by ukazovaly kolik minut různých pohybových aktivit je zapotřebí k výdeji stejného množství energie, jako obsahuje daná potravina nebo nápoj. Například, množství energie v jednom balení syceného nápoje vykompenzuje osoba průměrného věku a hmotnosti chůzí v délce 26 minut.

 

Cílem je přimět spotřebitele, aby se zamysleli nad množstvím energie, které konzumují a časem, který je zapotřebí ke kompenzaci přijaté energie pohybem, a také je povzbudit, aby se více hýbali. Průzkum mezi spotřebiteli ukázal, že více než polovina dotázaných (53%) by pozitivně změnila své chování v důsledku zjištění energetického ekvivalentu pohybu daného výrobku, a to včetně výběru zdravějšího produktu, konzumace menší porce kalorické potraviny nebo navýšení času, který věnují pohybovým aktivitám. Shirley Cramer, ředitelka Královské společnosti veřejného zdraví uvedla, že spojení kalorické hodnoty potraviny s délkou aktivního pohybu, které je zapotřebí k její kompenzaci, by mohlo vést k redukci výskytu obezity v populaci.

 

A nejen to, uvádění množství energie v podobě energetického ekvivalentu pohybu by podpořilo zdravý životní styl a pohyb jako takový. A výhodou navýšení pohybové aktivity je nejen redukce hmotnosti, ale také celkové zlepšení zdravotního stavu i psychiky. Shirley Cramer upozornila, že je ještě zapotřebí provést detailní průzkum potenciálního dopadu uvádění energetického ekvivalentu pohybu na obalech potravin na chování spotřebitelů a identifikovat i potenciální rizika.

 

Zdroj: http://www.bmj.com/company/newsroom/