VŠTJ Medicina Praha organizovala již podruhé ve dnech 23. – 28.4. 2018 Týden aterosklerózy za významné podpory hl. města Prahy a pod záštitou radního pro zdravotnictví ing. Radka Lacka. Celý program byl koncipován jako edukační týden s možností vyzkoušení různých forem cvičení a edukací s nutričními terapeuty a lékaři. Hlavní akce Týdne aterosklerózy proběhla v rámci celodenního programu na Karlově náměstí. Návštěvníci měli možnost se seznámit nejen s primární prevencí při rizikových faktorech aterosklerózy, ale dozvěděli se, co dělat po infarktu, jak začít se snižováním hmotnosti nebo zanechat kouření. Vyzkoušeli si populární a zdraví prospěšný Nordic Walking, změřili si krevní tlak na rotopedu a ověřili optimální intenzitu zátěže pro domácí cvičení.

Bližší informace www.tydenaterosklerózy.cz

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz