VŠTJ Medicina Praha organizovala již podruhé ve dnech 23. – 28.4. 2018 Týden aterosklerózy za významné podpory hl. města Prahy a pod záštitou radního pro zdravotnictví ing. Radka Lacka. Celý program byl koncipován jako edukační týden s možností vyzkoušení různých forem cvičení a edukací s nutričními terapeuty a lékaři. Hlavní akce Týdne aterosklerózy proběhla v rámci celodenního programu na Karlově náměstí. Návštěvníci měli možnost se seznámit nejen s primární prevencí při rizikových faktorech aterosklerózy, ale dozvěděli se, co dělat po infarktu, jak začít se snižováním hmotnosti nebo zanechat kouření. Vyzkoušeli si populární a zdraví prospěšný Nordic Walking, změřili si krevní tlak na rotopedu a ověřili optimální intenzitu zátěže pro domácí cvičení.

Bližší informace www.tydenaterosklerózy.cz

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství
  • Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství
  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. (organizace zajišťující pohybové programy pro různé skupiny pacientů)