Tubulizace žaludku neboli sleeve gasterectomie  je restriktivní chirurgický výkon, který omezuje množství přijímané stravy. Je to díky tomu, že je žaludek zmenšen do tvaru rukávu (anglicky „sleeve“) odstraněním velkého zakřivení žaludku a sešitím a vytvarováním zbývající části. Tubulizace žaludku je v České republice prováděna přibližně od r. 2006, kdy se začala systematicky provádět ve Všeobecné fakultní nemocnici.

Tuto metodu velmi úspěšně zavedl profesor MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., který v současné době pracuje v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích. Jedním z mechanismů, který snižuje pocit hladu, je to, že je odstraněna ta část žaludku, kde je buňkami produkován hormon ghrelin. Tento hormon mimo jiné zvyšuje chuť k jídlu, a podílí se tak na regulaci tělesné hmotnosti. Dalším mechanismem je pak samozřejmě objem žaludku, který je cca okolo 100-150 ml. Od toho se také odvíjí velikost porcí, které se po tubulizaci připravují a konzumují.  Tubulizace žaludku se řadí mezi výkony tzv. Metabolické chirurgie, které mají velmi dobrý efekt i na metabolické parametry, především pak na kompenzaci cukrovky, která není vysvětlitelná pouhým poklesem hmotnosti.

Tubulizace žaludku je výkon nevratný, časem se dá pozměnit tzv. konvertovat na výkon kombinovaný (biliopankreatickou diverzi nebo gastrický bypass). K této změně se může přistoupit v případě, že se hmotnostní úbytky zastaví nebo nedojde k významnému zlepšení cukrovky. Tento typ zákroku je vhodný pro pacienty, kteří mají spíše hlad než chuť a kteří mají rádi ovoce a zeleninu, jelikož dietní režim není tak striktní jako u žaludeční bandáže. Tubulizace žaludku byla původně plánovaná pouze jako první doba složitého výkonu biliopankreatické diverze, nicméně se ukázalo, že mnoha pacientům stačil tento výkon, a tak se v podstatě osamostatnil.

Tubulizace se dá samozřejmě přejíst pomocí tekutých a kašovitých jídel, resp. nápojů. Pokud dochází k opětovnému nárůstu hmotnosti, co nejdříve vyhledejte svého obezitologa a situaci řešte. Není třeba se stydět, ale je třeba to řešit. Jinak poměrně náročná příprava a celá operace přijde vniveč. Většinou pomůže podrobný rozbor stravy s nutričním terapeutem eventuálně rozbor s psychologem, což vede k odhalení příčiny opětovného vzrůstu.

Po sleeve gatrectomii je nutnost pravidelné návštěvy u lékaře s monitorováním hladin základních vitamín a event. Jejich substitucí

Plikace žaludku

Plikace žaludku je restrikční zákrok podobný tubulizaci, rozdílný je pouze ve způsobu provedení – velké zakřivení žaludku se neodstraní, ale pouze se složí, resp. „zaroluje“ a prošije. Velké zakřivení časem atrofuje, čímž opět dochází k omezení produkce hormonu ghrelinu, a tím ke snížení pocitu hladu. Zároveň se zmenší objem žaludku, a tedy i množství přijímané stravy. Požadavky na stravovací režim jsou stejné jako u tubulizace.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz