V rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha v Salmovské 5 bude 20. října při příležitosti Světového dne osteoporózy Den otevřených dveří. Můžete se poradit s lékaři, popovídat si se zástupci Ligy proti osteoporóze, zacvičit si pod vedením instruktora anebo se zapojit do poučného nutričního workshopu. Vstup je zdarma.
Dne 20. října 2016 se v rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha v Salmovské ulici č. 5 při příležitosti Světového dne osteoporózy bude konat den otevřených dveří s bohatým programem od 9.00 do 17.00. V posilovně budou celý den probíhat bloky skupinového cvičení pod dohledem instruktora. Od 11.00 do 12.00 a odpoledne od 14.00 do 15.00 se zájemci mohou zúčastnit společné vycházky s Nordic walking holemi, které je možné zapůjčit si přímo v RC VŠTJ Medicina Praha. V čase od 10:00 do 12:00 a od 14.00-17.00 bude možné konzultovat s některým z přítomných lékařů: Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Vít Zikán, Ph.D. Zájemci mohou také využít konzultací s nutričním terapeutem a fyzioterapeutem v průběhu celodenního programu od 9.00 – 17.00. Nutriční workshop na téma „Výživa při prevenci osteoporózy“ proběhne jednou dopoledne a jednou odpoledne. Přijeďte otestovat své znalosti o obsahu vápníku v různých potravinách.