Slovník

Aerobní pásmo

Intenzita zátěže, při které dochází k maximálnímu využití kyslíku pro “spalování tuků”. Typické pro vytrvalostní aktivity.

Aerobní pohyb

Pohybová aktivita, při které je získávána energie za přítomnosti kyslíku hlavně oxidací mastných kyselin (z tuků) anebo aerobní glykolýzou ( z cukrů).Tento trénink probíhá při nižší intenzitě a po delší dobu, minimálně 30 minut.

Aerobní práh

Hranice, od kdy dochází k vyššímu využití sacharidů jako zdroje energie. Přesto tuky v této hranici jsou využívány skoro z 80 %.

Aerobní zdatnost

Nejčastěji charakterizována maximální spotřebou kyslíku VO2max v ml/kg/min.

Anaerobní pohyb

Pohyb za nepřístupu vzduchu (O2), lze provádět jen krátkodobě.

Anaerobní práh

Hranice, kdy je možné ještě udržet rovnováhu mezi tvorbou laktátu a jeho dalším využitím.

Antidiabetika

Léky určené k léčbě cukrovky.

Antihypertenziva

Léky na snížení krevního tlaku.

Antiresorpční léky

Léky, které zabraňují odbourávání kostí.

Artróza

Bolestivé degenerativní poškození kloubů, ke kterému dochází na podkladě degenerativní změny na chupavce většinou velkých kloubů (kolena, kyčle, ramena) a páteře, které jsou vystavovány velkému zatížení. Artróza se může však objevit i na kloubech ruky.

Arytmie

Nepravidelný srdeční rytmus, který se může projevit i nepravidelnou tepovou frekvencí.

Ateroskleróza

Představuje kornatění (ucpávání) tepen. Vývoj tohoto onemocnění je pomalý a nenápadný – zpočátku vůbec nebolí. Kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny. V důsledku ukládaní těchto tukových látek dochází k zúžení stěny tepny, snížení její pružnosti a může se omezit tok krve. Orgány nejsou zásobeny dostatečně kyslíkem a dochází k jejich poškození. Ateroskleróza vede k řadě onemocnění, např. infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě.

Betablokátor

Lék určený především k léčbě vysokého krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu a ischemické choroby srdeční. Jedním z hlavních účinků je zpomalení srdeční frekvence. Příznivým efektem zpomalení srdeční frekvence je lepší prokrvení srdečního svalu.

Bílkoviny

Bílkoviny jsou nezbytné pro stavbu a obnovu všech tkání (především svalů), účastní se tvorby enzymů, hormonů a imunitních látek. Jako zdroje energie je organismus využívá v krajním případě. Základním stavebním kamenem bílkovin jsou aminokyseliny.

Borgova škála

Borgova škála subjektivního vnímání zatížení lépe vyjadřuje skutečné zatížení kardiovaskulárního aparátu než samotná srdeční nebo tepová frekvence. Používá se především u lidí s léky, ovlivňujícími srdeční frekvenci, nebo u lidí s nízkou fyzickou zdatností.

Civilizační onemocnění

Onemocnění hromadného výskytu, spojené s nezdravým životním stylem

Collesova zlomenina

Zlomenina kosti vřetení v oblasti zápěstí – častá zlomenina při pádech.

Cukrovka

Zvýšená hladina glukózy v krvi.

Cukrovka 1. typu

Jedná se o onemocnění, které nejčastěji vzniká v dětství nebo v rané dospělosti. Charakteristické je absolutním nedostatkem inzulinu, což vede ke zvýšené hladině cukru a všem projevům cukrovky. K léčbě je nezbytný inzulín, nadějí do budoucna je transplantace ostrůvků buněk slinivky břišní, ve kterých se tvoří inzulín.

Cukrovka 2. typu

Jedno z nejčastějších metabolických onemocnění současnosti s výskytem 8-10% v dospělé populaci. Onemocnění je charakterizováno nedostatečnou dodpovědí tkání k vlasnímu inzulínu, což způsobuje zvýšenou hladinu cukru v krvi. V konečné fázi pak může nastat i nedostatek inzulínu.

Denzitometrie

Roentgenové vyšetření kostní hustoty pro stanovení diagnózy osteoporózy.

Diastolický krevní tlak

Nižší hodnota krevního tlaku na konci diastoly (na konci plnění srdce).

Dyslipidémie

Zvýšená hladina tuků v krvi, především cholesterolu, a to jak celkového, tak tzv. LDL cholesterolu, ale i triglyceridů. Mezi dyslipidémie můžeme zařadit i nižší HDL-cholesterol (hodný).

Endokrinopatie

Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, mezi nejčastější onemocnění v populaci patří zánět štítné žlázy, tzv. tyreoiditida.

Ergometrie

Zátěžové vyšetření na kole nebo běhátku, při kterém je monitorován krevní tlak, EKG a probíhá klinické sledování při zátěži. Používá se k průkazu ischemické choroby srdeční.

Euthyrox, letrox

Léky – hormony štítné žlázy ve formě T4.

fT3

Trijodthyronin – účinný hormon štítné žlázy, který hraje roli například v produkci tepla a dalších dějích. Při hladovění je jedním z obranných mechanismů jeho snížená hladina.

fT4

Thyroxin – hormon štítné žlázy, který má kardiometabolické účinky, mění se v periferních tkání na T3.

Glukoneogeneze

Novotvorba glukosy z jiných látek (aminokyselin, laktátu), která probíhá především v játrech a ledvinách.

Glykemický index

Číselný údaj, který vyjadřuje účinek dané potraviny na zvýšení hladiny cukru v krvi ve srovnání s referenční potravinou, tj. glukózou, jejíž hodnota GI je 100. Čím je GI vyšší, tím rychleji stoupá hladina cukru v krvi a naopak. Hodnota GI není procentním vyjádřením obsahu sacharidů v dané potravině, ani nevypovídá o kalorické hodnotě potravin. Glykemický index nás informuje o tom, že potravina s vysokým GI vede k vyššímu zvýšení hladiny cukru v krátkém čase. Glykemický index se mění i kombinací různých potravin či jejich úpravou.

Glykémie

Glykémie neboli krevní cukr je termín používaný pro vyjádření koncentrace glukózy v krvi. Referenční hodnoty glykémie na lačno se pohybují mezi 3,9- 5,5 mmol/l.Pokles glykémie pod dolní hranici normy (5,5 mmol/l – na lačno pro nediabetika) se označuje jako zvýšená glykémie. Při glykémii nad 7,0 mmol/l na lačno se jedná do cukrovku.

Hlad

Hlad je pocit, vyvolaný nedostatkem potravy, který vyvolává potřebu jíst. Hlad vzniká, když hladina glykémie v krvi poklesne pod určitou hranici. Potřeba přijímat potravu je ovšem ovlivněna i signály z trávicí soustavy a působením některých hormonů, které se vylučují, pokud je žaludek a tenké střevo prázdné. Velmi často se zaměňuje hlad za chuť.

Hladký sval

Hladká svalovina (též útrobní svalovina) je jeden ze základních typů svaloviny. Charakteristické pro ni je, že ji nedokážeme ovládat vůlí. Její činnost je pomalá a řídí ji tzv. vegetativní soustava neboli autonomní nervy, spolu s hormony. Hladká svalovina u člověka tvoří stěny většiny orgánů (zejména těch dutých, tzn. např. střeva, žaludku, tenkého střeva), ale třeba také střední svalovou vrstvu cévní stěny. Hladké svaly se vyskytují i v kůži nebo např. v prostatě, děloze, močovodu či v oku.

Hypertenze

Opakované zvýšení klidového krevního tlaku (TK) ≥ 140/90 mm Hg, naměřené minimálně při 2 různých návštěvách.

Hypoglykémie

Velmi závažný stav, který může ohrozit pacienta přímo na životě (zejména pro ty, kteří si aplikují inzulin). Hypoglykémií rozumíme snížení hladiny krevního cukru pod určitou mez. U zdravého člověka se glykémie pohybují mezi 3,3–5,5 mmol/l a glykémie ideálně léčeného diabetika by na tom měly být stejně. Častěji se vyskytuje u pacientů s diabetem mellitem 1. typu, kteří užívají inzulín Může se vyskytnout také u pacientů s diabetem mellitem 2. typu, a to zejména u štíhlých pacientů, kteří jsou léčeni hypoglykemizujícími léky či inzulinem. U obézních pacientů bývají hypoglykémie spíše vzácné. Projevuje se opocením, nutkavou chutí na sladké, pocitem na omdlení, zmateností, poté nastupuje až bezvědomí.

Hypotenze

Nízký krevní tlak, často provázen klinickými projevy (slabost, točení hlavy a nevolnost).

Cholesterol

Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. Dostává se do organizmu hlavně z živočišných zdrojů, ale převážně je tvořen přímo v našem těle de novo. Rozlišujeme LDL cholesterol („špatný cholesterol“), který považujeme za škodlivý, protože jeho vysoká koncentrace zvyšuje riziko vzniku srdečně cévních onemocnění, a HDL cholesterol („hodný cholesterol“), který je pro nás příznivý, protože pokud je ho v organismu dostatek, vyrovnává škodlivý efekt ostatních tuků a výše zmíněné riziko tak snižuje.

Chuť

Chuť je smysl, který dovoluje vnímat chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo vodě. U člověka existují chuťové receptory vnímající hořké, sladké, slané a kyselé. Tyto receptory jsou nerovnoměrně rozmístěny v chuťových pohárcích, které se nacházejí především na jazyku, ale také na patře a v krku. Chuťových pohárků má člověk 500-10000. Důsledkem tohoto poměrně velkého rozptylu je, že citlivost chuti u jednotlivých lidí může být značně rozdílná. Děti mají chuťových pohárků průměrně více než dospělí. Často bývá spouštěčem příjmu jídla.

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce, při kterém dochází k odumření části svaloviny srdce. Dochází k němu náhlým uzávěrem srdeční (koronární) tepny – nejčastěji vznikem krevní sraženiny na podkladě ateroskleroticky změněných cév.

Inzulín

Inzulin je hormon produkovaný B buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu glykémie v krvi, a to tím, že napomáhá krevnímu cukru (glukóze) pronikat do buněk. Inzulin podávaný jako lék se aplikuje do podkoží a využívá se k léčbě diabetu.

Inzulinová rezistence

Stav, kdy tkáně (např. svalová, tuková) nereagují adekvátně na vlastní inzulín a pro udržení hladiny krevního cukru (glykémie) je tak potřeba vyšší hladiny inzulínu.

Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční je onemocnění, při kterém se aterosklerotické pláty ukládají v srdečních teplnách, kde jsou příčinou sníženého průtoku krve v srdečním svalu – myokardu. Srdeční sval trpí nedokrevností – ischemií. Klinickým projevem tohoto nepoměru mezi dodávkou a poptávkou kyslíku je bolest na hrudi – angina pectoris. Finálním stádiem (při úplném uzavření cévy) je nekróza srdečního svalu – infarkt myokardu.

Kilojoule

Jednotka energie, vyjadřuje energetickou hodnotu potravin. Značí se zkratkou kJ. Na obalech potravin je hodnota uváděna vždy na 100 g výrobku. Pamatujte, že je třeba energetickou hodnotu přepočítat vzhledem ke skutečné hmotnosti zkonzumované potraviny. Přepočet na kilokalorie: 1 kcal = 4,2 kJ.

Klidová srdeční frekvence

Měříme ráno po probuzení, nejlépe o víkendu. Doporučuje se 3 dny za sebou měřit a poté vzít průměr těchto hodnot. Klidová TF se pohybuje v rozmezí 65-75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 tepů/min. Podle klidové TF můžeme hodnotit i naši trénovanost, příp. sledovat jak se zlepšujeme během delšího období.

Kompresivní zlomenina obratle

Typický projev osteoporózy, který se často projeví akutní bolestí v zádech doplněnou snížením výšky a spasmy paravertebrálních svalů v okolí zlomeniny.

Maximální srdeční/ tepová frekvence

Její hodnota odpovídá maximální intenzitě, kterou je organismus jedince schopen při zátěži dosáhnout a krátkodobě i udržet. Je to hodnota individuální a více než tréninkem je ovlivněna věkem. Její hodnota je různá i ve vztahu ke způsobu zatížení. Jiná hodnota může být při funkčním vyšetření na běhátku (zpravidla vyšší) a cyklistickém ergometru.

Metabolický syndrom

Soubor příznaků, resp. onemocnění, které mají podobný patofyziologický mechanismus – inzulínovou rezistenci. Pro metabolický syndrom jsou typické porušená glukózová tolerance resp. diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, dyslipidémie, a zvýšený obvod pasu.

Nadváha

Nadměrná hmotnost, která již přináší zvýšené riziko zdravotních komplikací. Pro evropskou populaci je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem tělesné hmotnosti (body-mass index, BMI) v rozmezí 25 až 30 kg/m2.

Neuropatie

Postižení nervů, jedna z častých komplikací diabetu.

Nordic Walking

Nordic walking neboli severská chůze je o něco intenzivnější odnož kondiční chůze. Jedná se o chůzi s holemi, které jsou velmi podobné klasickým lyžařským holím a které plní podobnou funkci jako při běžeckém lyžování. Dochází tedy k intenzivnějšímu zapojení paží, ramen a zádového svalstva, což umožní odlehčení pohybového aparátu dolních končetin.

Obezita

Obezitu nelze vnímat jen jako nadměrnou hmotnost či zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. Pro bělošskou evropskou populaci je podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) definována indexem tělesné hmotnosti (body-mass index, BMI) vyšším než 30 kg/m2.

Odporový trénink

Rozvoj silových schopností překonáváním vnějšího odporu především dynamickou kontrakcí svalu.

 

Osteanabolické léky

Léky, které podporují novotvorbu kostí.

Osteopenie

Mírné snížení kostní hustoty oproti normě, které přechází v osteoporózu.

Osteoporóza

Metabolické onemocnění skeletu, které se projevuje tzv. řídnutím kostí s velkým rizikem zlomenin např obratlů, krčku femuru ale i dalších.

Palpitace

Bušení srdce – většinou nepříjemné vnímání srdeční činnosti.

Prevalence

Výskyt onemocnění v populaci, většinou se udává v procentech nebo v čísle na 100 000 obyvatel.

Prevence

Prevence jako nástroj moderní medicíny má přispívat k předcházení vzniku onemocnění. V současném pohledu tuto definici splňuje tzv. primární prevence. Sekundární prevence je předcházení komplikací již při vzniklém onemocnění.

Příčně pruhovaný sval

Příčně pruhovaná svalovina je jeden ze základních typů svaloviny. Označuje se běžně jako kosterní svalovina, neboť se velmi často upíná na kosti. Mimo to se však příčně pruhované svaly vyskytují i ve stěně hltanu, části jícnu a v jazyku. Příčně pruhované jsou svaly hlavy a končetin, ale i bránice, hlavní dýchací sval. Jsou ovladatelné vůlí a díky nim se tělo pohybuje. Příčně pruhovaná svalovina je nejobjemnejší tkáň vůbec a tvoří asi 36% u mužů a u žen 32% hmotnosti těla, přičemž u sportovců je procentuální podíl svaloviny vyšší. Člověk má přibližně 640 svalů, přičemž nejmenší je třmínkový sval, nejmohutnější je velký sval hýžďový.

Respirační kvocient

Poměr vydechovaného CO2 a vdechovaného O2. Charakterizuje metabolické vytížení – poměr metabolismu sacharidů a tuků.

Revmatoidní artritida

Zánětlivé autoimunitní postižení kloubů (ale i svalů a dalších orgánů), které nejčastěji začíná na drobných kloubech ruky. Často se však projeví i na velkých kloubech (kolenní a kyčelní).

Sacharidy

Sacharidy (cukry) jsou vynikajícím zdrojem energie. Jednoduché sacharidy (monosacharidy) jsou obsaženy ve sladkostech (např. v koláčích, sušenkách a čokoládě) a poskytují tzv. prázdné kalorie, tj. bez obsahu proteinů, vitamínů a důležitých minerálů. Složené sacharidy (polysacharidy) jsou obsaženy v rýži, chlebu, zelenině, těstovinách a cereáliích. Obsahují důležité vitamíny, minerály a vlákninu. Vstřebávají se poměrně dlouho, lépe zasytí a snižují pravděpodobnost vzniku hladu. 1g sacharidů = 17 kJ. Sacharidy by měly tvořit 40 – 50% celkového denního energetického příjmu.

Sekundární hypertenze

Vysoký krevní tlak, způsobený jiným základním onemocněním, například nadprodukcí některých hormonů, nebo zúžení cév v ledvinách.

Silový trénink

Rozvoj silových schopností překonáváním vnějšího odporu především statickou izometrickou kontrakcí svalu.

Spiroergometrie

Ergometrie, doplněná analýzou vydechovaných plynů. Používá se pro zjištění zdatnosti, anaerobního prahu.

Spontánní pohyb

Pohyb při práci, při přepravě do zaměstnání, při péči o domácnost i ve volném čase.

Srdeční frekvence

Srdeční frekvence je počet srdečních akcí (elektricky zaznamenaných) za časovou jednotku, nejčastěji za minutu. Přesně je zjišťována na EKG. Sportestrem při zátěži je měřena srdeční frekvence nikoli tepová. Naopak pohmatem měříme puls neboli tepovou frekvenci (počet hemodynamicky účinných stahů). U většiny lidí odpovídá srdeční frekvence tepové.

Steatóza jater

Metabolická porucha jater, nahromadění tukových kapének v jaterních buňkách, které vede k poškození jaterních funkcí.

Stenokardie

Bolest na hrudi způsobená nedostatečným prokrvením srdečního svalu. U seniorů je častěji příčina v pohybovém aparátu – sternokostální skloubení, bolesti zad.

Svalové napětí

Svalový tonus je základním předpokladem motoriky člověka, neboť zajišťuje příznivé výchozí nastavení svalu pro pohyb. Je to označení mírné permanentní svalové kontrakce, která přetrvává, i když je sval v klidu. Sval tak nikdy není zcela ochablý. Je důležité, aby svalové napětí bylo přiměřeně proměnlivé, protože to je nutnou podmínkou k tomu, aby sval byl schopen vykonávat koordinovaný pohyb.

Sympatický nervový systém

Vegetativní nervový systém, který nelze ovlivnit vně. Mediátorem jsou katecholaminy, především adrenalin a noradrenalin – stresové hormony.

Syndrom spánkové apnoe

Onemocnění, které je charakteristické tzv. apnoickými pauzami v průběhu spánku. Pacient přestává dýchat, až na určitou dobu přestane. Při nahromadění oxidu uhličitého dojde k významném nádechu a výdechu a proces se opět opakuje. Výsledkem je nekvalitní spánek, únava s usínáním přes den.

Synkopa

Náhlá krátká porucha vědomí.

Systolický krevní tlak

Vyšší hodnota krevního tlaku na konci tzv. systoly (vypuzení krve ze srdce).

Tepová frekvence

Tepová frekvence je vypuzení krve ze srdce, které vyvolá pulzovou vlnu. Registrujeme ji po celé délce cévy, nejčastěji ji měříme na zápěstí. U běžné, zdravé populace je tepová frekvence totožná se srdeční.

Tolerance na zátěž

Schopnost čelit s menší námahou stejné zátěži, která umožní zvýšit intenzitu zátěže při stejném pocitu jako na začátku.

Tonometr

Přístroj pro měření krevního tlaku.

TSH

Thyreostimulační hormon, který se uvolňuje v podvěsku mozkovém (hypofýze) a stimuluje štítnou žlázu k růstu a produkci hormonů.

Tuky

Tuky mají největší energetickou hodnotu. Jejich schopnost zasytit je nízká. Základní stavební složkou tuků jsou mastné kyseliny (nasycené, nenasycené). Tuky dělíme na živočišné a rostlinné. Živočišné tuky (máslo, sádlo, lůj) obsahují více nasycených mastných kyselin a jsou zdrojem cholesterolu. Měly by tvořit maximálně 1/3 z celkového množství přijímaných tuků. Rostlinné tuky (oleje) jsou tvořeny převážně nenasycenými mastnými kyselinami, které neovlivňují hladinu cholesterolu v krvi, snižují jeho nebezpečnou část (LDL – cholesterol) a zvyšují hladinu “hodného” cholesterolu (HDL – cholesterol). 1g tuku = 38 kJ.

Úsporné geny

Geny, které jsou častější u obézních a jsou zodpovědné za schopnost adaptace na nízký příjem. Nejsou zatím přesně identifikovány.

Vasodilatace

Rozšíření cév.

Vasokonstrikce

Zúžení cév.

Viscerální tuk

Útrobní tuk v oblasti břicha, uložený mezi orgány.

Vitamín D

Vitamín, jehož jednou z hlavních funkcí je zabudování vápníku do kostí, zvyšuje i jeho vstřebávání ve střevech.

VO2max

Maximální spotřeba kyslíku – parametr, který charakterizuje aerobní zdatnost – maximální množství kyslíku, který dokáže využít organismus při subjektivně maximální zátěži. Udává se v ml/kg/min.

Vytrvalostní pohyb

Pohyb, který lze opakovat po delší dobu. Většinou je složen z jednoduchých pohybových vzorců – chůze, běh, jízda na kole.