V září již tradičně zahajujeme dva skupinové redukční programy pod vedením našich zkušených nutričních terapeutek: letos začíná první program v pondělí 11. 9., druhý program ve středu 20. 9. V rámci skupinového programu je naplánováno pět společných setkání všech účastníků v předem daných termínech. V ceně programu je dále vstupní a výstupní měření tělesného složení na přístroji Tanita a 25 hodin pohybové aktivity, kterou si každý účastník plánuje individuálně. Programy budou probíhat v nových prostorách VŠTJ MEDICINA ve Faustově domě u Karlova náměstí. Více informací na www.vstj.cz