Každé onemocnění, které vyžaduje dlouhou a velmi náročnou léčbu, se podepíše na tělesné kondici. Cvičení je součástí terapie a pomáhá s návratem do běžného života. Cvičení pod dohledem fyzioterapeuta nebo speciálně edukovaného trenéra mohou pacienti absolvovat během celého procesu léčby. Mezi nejčastější nádorové onemocnění v České republice patří tyto karcinomy – prsu, děložního čípku, prostaty, plicní a kolorektální.

Cvičení je vždy součástí péče o pacienta. Cílem cvičení je nejen jeho správná edukace, ale současně může pomoci minimalizovat komplikace pooperačních jizev a podporovat psychickou pohodu.

Karcinom prsu

Je nejčastější nádorové onemocnění u žen, u mužů se také vyskytuje v 1% případů. Cvičení je vhodné zahájit co nejdříve po operaci u fyzioterapeuta, který poradí jak správně cvičit. Je lépe nejprve začít s kratšími úseky několikrát denně. Všechny cviky je užitečné na začátku cvičit před zrcadlem, aby se předešlo špatně provedeným pohybům. Při každém cvičení v začátku protahujeme  oblast hrudníku a ramenních kloubů. S postupujícím časem přiřazujeme pomalé procházky a lehké posilovací cvičení.

Karcinom prostaty

Je jedním z nejčastějších nádorů u mužů nad 45 let. Cvičení se zaměřuje na posílení pánevního dna, aby nedocházelo k močové inkontinenci, důraz se klade na celkové posílení svalstva a zlepšení kondice. Cvičení proti inkontinenci je vhodné cvičit pravidelně 3 – 6 měsíců po operaci a někdy i déle. Vhodné je také posilování svalové síly a cvičení na prevenci bolesti zad.

Karcinom děložního čípku

Cvičení a terapie jsou shodná jako u karcinomu prostaty.

Plicní karcinom

Cvičení a rehabilitace je zacílená na péči o jizvu, protahování hrudníku a ideálně se zahajuje hned po operaci. Na začátku je vhodná instruktáž, jak správně provádět dechová a relaxační cvičení. Cvičení před zrcadlem pomůže při správném provádění pohybů, protahování hrudníku, ramenních kloubů a krční páteře.

Kolorektální karcinom

Cvičení a terapie je shodná jako u karcinomu prostaty.

Mgr. Sylva Janečková, fyzioterapeutka

Mgr. Sylva Janečková

Mgr. Sylva Janečková

fyzioterapeutka

  • Pracuje jako fyzioterapeutka na Poliklinice Modřany CODUM s.r.o. Praha

  • Spolupracuje s VŠTJ Medicina Praha, z.s.

  • Vystudovala obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci