REDAKCE

Mgr. Romana Junková
email: romana.junkova@vstj.cz
tel: +420 777 715 624
VŠTJ MEDICINA PRAHA z.s.
Lípová 10, Praha 2 120 00

Mgr. Romana Junková

redakční správa a organizační zajištění portálu Obezita.cz

Vystudovala FAMU, katedru Filmové produkce a televizního řízení. Je autorkou dvou knížek, „Kočičí povídání“ a „Kdyby kočky mohly mluvit“. Své autorské články publikuje na webu Životem s chutí a Roduslava.cz. V současné době pracuje ve VŠTJ Medicina Praha z.s., jejím úkolem je zajištění rekondičních pobytů a administrativa. Má na starosti organizační zajištění a redakční správu webu Obezita.cz.

 

Stálí přispěvatelé:

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hlavní odborný garant
Problematika léčby obezity, sportu a pohybu

Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.

Mgr. Aneta Hásková

Absolvovala magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. LF a UK v Praze, zaměření obezitologie a diabetologie, působí také v organizaci VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Absolvovala kurz akreditovaný MŠMT Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění. Pokračuje v doktorském studiu na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

Mgr. et Bc. Martina Daňková

Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF KU v Praze, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista na LF Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice VFN v Praze, a to na Klinice dětského a dorostového lékařství a spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

Mgr. Aneta Sadílková

Působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zároveň vede Rekondiční centrum Salmovská VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Sylva Janečková

Vystudovala obor Fyzioterapie na Fakultě Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako fyzioterapeutka na Poliklinice Modřany CODUM s.r.o. Praha. Spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA.

Mgr. Bc. Jana Duchoslavová

Bakalářský titul v oboru Fyzioterapie i Nutriční terapie získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie absolvovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Dobřichovice a spolupracuje s VŠTJ MEDICINA PRAHA.