MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.

V dnešní době většina lidí ovládá teorii snižování hmotnosti. Dobře ví, které potraviny jsou vhodné, jak často bychom měli jíst a kolik hodin týdně bychom se měli hýbat. Proč se ale těmi pravidly neřídíme? Proč si stále vybíráme nevhodné potraviny, saháme po čokoládě, sušence, klobásce? S těmito otázkami nám může pomoci psycholog.

Pochopení toho, co nás vede k nesprávným rozhodnutím, nám může pomoci více než seškrtání nevhodných potravin kdejakým výživovým poradcem. Pokud si sami uvědomujete, že se stravujete nevhodně a následně se velmi trápíte, určitě se vyplatí vyhledat psychologa.
Pokud si nejste jisti, zda je to hlad nebo chuť, co vás vede například k večernímu jídlu, vždy si poznamenejte do jídelníčku křížek. Máte -li více jak dva křížky za den a nedaří se vám jejich počet snížit, určitě je vhodné se poradit s psychologem. Můžete se i sami pokusit identifikovat situaci, kdy dostanete chuť. Může se objevovat i nezřízené záchvatovité přejídání až charakteru bulimických epizod, to vše lépe vyřešíte s psychologem nebo psychiatrem.
Nebojte se své pocity svěřit nutričnímu terapeutovi nebo lékaři. Psychologické léčebné postupy (psychoterapie) mohou také pomoci upevnit motivaci pro dlouhodobý režim. Obáváte-li se selhání, máte-li za sebou opakované redukční pokusy s jo-jo efektem, i to může být důvod pro návštěvu psychologa. Někdy stačí jednorázová návštěva k ujasnění situace, někdy je potřeba krátkodobá psychoterapie a někdy se neobejdeme přechodně bez léků, například anitdepresiv. Občas nastane situace, kdy je lépe redukční režim odložit na dobu, kdy budete na změnu životního stylu lépe připraveni.