Dietu je třeba nastavit u každého individuálně. Zapisování jídelníčku je jediná cesta k nastavení fungující diety.

Při plánování redukčního režimu bychom měli vždy vycházet ze současného denního energetického příjmu. Pouze dieta „šitá na míru“ je snesitelná nejen na omezené období, ale má šanci se stát přirozenou součástí každodenního života, a tak vést k postupné redukci hmotnosti i jejímu následnému udržení.

Současný stav nejlépe zjistíme poctivým zapisováním všeho, co sníme, a to nejméně po dobu 7-14 dnů. Už zápisem jídelníčku si sami nejlépe uvědomíme některé chyby či prohřešky, kterých se vědomě i nevědomě při svém každodenním stravování dopouštíme. Zapsaný jídelníček také poslouží lékaři nebo nutričnímu terapeutovi jako nenahraditelný nástroj pro zhodnocení našich stravovacích návyků a návrh změn ve stravovacím režimu s cílem dosáhnout snížení hmotnosti.

Pro diabetiky platí, že pokud do jídelníčku zaznamenají i své naměřené glykémie (ráno i během dne), společně s diabetologem či nutričním terapeutem pak mohou odhalit potraviny, které způsobují vysoký vzestup hladiny cukru v krvi po jejich konzumaci, a významně tak přispět ke zlepšení kompenzace cukrovky.

Zásady zápisu jídelníčku

Zapisujte vše okamžitě po konzumaci, pozdější záznamy vedou k podhodnocování příjmu stravy.

Zapisujte čas konzumace. Když jíte, podívejte se na hodinky a čas zaznamenejte. Už jen samotná úprava denního rozložení stravy často vede k prvním úspěchům v hubnutí.

Zapisujte přesnou hmotnost konzumovaných potravin. Pokud není možné potraviny přesně zvážit (např. obědy v restauraci), zkuste hmotnost odhadnout. Najděte si čas třeba o víkendu a zvažte si za tímto účelem např. porci brambor či těstovin, plátek masa, krajíc chleba či další potraviny. Množství je také často možné určit z údajů na obalu.

Zapisujte i nápoje. Energetická hodnota některých nápojů je nezanedbatelná, např. limonád, džusů, alkoholu, ale také kávy s mlékem či smetanou.

Zapisujte pocity a nálady při jídle (hlad, chuť, stres, radost, smutek). I tento záznam může být užitečnou pomůckou pro odhalení návyků, které vám brání v úspěšné redukci hmotnosti.

Zapisujte také místo a činnost při jídle, např. při sledování televize apod.

Mgr. Romana Junková

Mgr. Romana Junková

organizační zajištění a redakční správa webu Obezita.cz

  • Vystudovala FAMU, katedru Filmové produkce a televizního řízení.

  • Je autorkou dvou knížek, „Kočičí povídání“ a „Kdyby kočky mohly mluvit“.

  • Své autorské články publikuje na webu Životem s chutí a Roduslava.cz.

  • V současné době pracuje ve VŠTJ Medicina Praha z.s., jejím úkolem je zajištění rekondičních pobytů a administrativa.

  • Má na starosti organizační zajištění a redakční správu webu Obezita.cz.