Hlavní příčiny obezity jsou dvě, a to dědičné predispozice a vliv prostředí, ve kterém žijeme. Vzájemným působením vedou oba faktory k pozitivní energetické bilanci, která má za následek nadměrné hromadění tukové tkáně.

Příčiny vzniku obezityPro zjednodušení můžeme oběma faktorům přiřadit cca 50 %. Co to vlastně znamená? 50 % naší postavy kódují geny a 50 % jsme schopni ovlivnit. Pokud naši rodiče a hlavně prarodiče byli obézní, je zřejmé, že vrozenou resp. genetickou vlohu máme vyjádřenou poměrně silně. Současné obezitogenní prostředí vede k tomu, že tzv. úsporné geny se projeví akumulací přebytečné energie do tukové tkáně jako příprava na horší časy. Často je za příčinu vzniku nadváhy a obezity pokládáno jiné onemocnění. Například typicky je se vzestupem hmotnosti spojována nefunkční štítná žláza. Nemocí, způsobujících obezitu, je ve skutečnosti velmi málo. Jen asi 1 % všech lidí s obezitou má onemocnění, které může významně přispívat k rozvoji nadváhy a obezity. Také některé léky mohou způsobit vzestup hmotnosti. Ale u více než 90 % lidí s obezitou je příčinou vzniku obezity nepoměr mezi příjmem a výdejem energie resp. omezení pohybu. Stres a zajídání stresu však může sehrát také důležitou roli. Při zjišťování příčin obezity je dobré začít analýzou svého energetického příjmu a výdeje. Při podezření na jiné zdravotní problémy je vhodné obrátit se na praktického lékaře.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz