Jak na vás bude působit redukční dieta? A když se začnete hýbat, nezhatí to vaše snahy? Na tyto otázky by v budoucnosti mohl odpovědět nový software, který bude založen na reálných datech lidí s nadváhou a obezitou všech věkových skupin. Vývoj programu, který u vás skutečně povede k reálným výsledkům při vašem snižováním váhy resp. hubnutí, je vyvíjen agenturou STEM/Mark, a.s. pro 1. LF UK pod odborným vedením obezitologického centra  3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Kaloricketabulky.cz jsou pak výborným  pomocníkem pro sběr dat o jídelníčku. Na 5 místech České republiky se již nyní nabízí účast v tomto programu. Výsledky pak budou podkladem pro vývoj aplikace, která bude validována na podzim tohoto roku.  Bližší informace na www.prediktorhmotnosti.cz, kde se můžete také přímo přihlásit do jednoho z center.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  • Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství
  • Předseda České společnosti tělovýchovného lékařství
  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. (organizace zajišťující pohybové programy pro různé skupiny pacientů)