Jak na vás bude působit redukční dieta? A když se začnete hýbat, nezhatí to vaše snahy? Na tyto otázky by v budoucnosti mohl odpovědět nový software, který bude založen na reálných datech lidí s nadváhou a obezitou všech věkových skupin. Vývoj programu, který u vás skutečně povede k reálným výsledkům při vašem snižováním váhy resp. hubnutí, je vyvíjen agenturou STEM/Mark, a.s. pro 1. LF UK pod odborným vedením obezitologického centra  3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Kaloricketabulky.cz jsou pak výborným  pomocníkem pro sběr dat o jídelníčku. Na 5 místech České republiky se již nyní nabízí účast v tomto programu. Výsledky pak budou podkladem pro vývoj aplikace, která bude validována na podzim tohoto roku.  Bližší informace na www.prediktorhmotnosti.cz, kde se můžete také přímo přihlásit do jednoho z center.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz