VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci s Diabetologickým a Obezitologickým centrem 3. interní kliniky VFN v Praze vás zvou na jarní edukačně-rekondiční pobyt pro pacienty s diabetem

1. typu. Uskuteční se v termínu 15. – 18. 3. 2018.

Pobyt je koncipován pro 3 skupiny pacientů 3. interní kliniky VFN v Praze:

  • pro nově diagnostikované pacienty s DM 1. typu
  • pro těhotné pacientky s DM 1. typu (případně těhotenství plánující)
  • všeobecně pro pacienty s DM 1. typu

Program zahrnuje přednášky, edukace, nutriční workshopy, skupinová cvičení rychlejších i pomalejších forem a venkovní aktivity. Po celou dobu pobytu mají pacienti možnost konzultovat s odborníky svůj zdravotní stav a z něj vyplývající doporučení pro úpravu pohybového a stravovacího režimu.

  • Ubytování: Hotel Astra, Srby (okr. Kladno) v jedno-/dvou-/třílůžkových pokojích
  • Cena:
  • 3 900 Kč
  • 3 200 Kč pro pacienty III. interní kliniky VFN (platí pro první edukační pobyt)
  • 2 000 Kč pro studenty (DM I. typu – nutno dodat aktuální potvrzení o studiu)

Možnost přihlášení zde:

http://www.vstj.cz/?pg=akce

nebo na sekretariátu Rekondičního centra v Salmovské ul. č. 5, Praha 2 (tel. 224 96 57 21), nebo na e-mailové adrese pobyty@vstj.cz

Za tým VŠTJ Medicina Praha, z.s.

Mgr. Aneta Hásková – organizátor pobytu