Mgr. Bc. Kollerová Martina

Vzájemné působení dědičných předpokladů a vlivu prostředí vede k pozitivní energetické bilanci. Porušení energetické rovnováhy, kdy příjem převýší výdej, má za následek nadměrné hromadění tukové tkáně.

Energetický příjem je ovlivňován poměrem základních živin ve stravě. Většina studií potvrzuje příčinný vztah mezi nadměrným příjmem tuků a jednoduchých sacharidů a vznikem obezity. Avšak rozsáhlé meta-analýzy zdůrazňují, že je to především výše celkového energetického příjmu, která ovlivňuje hromadění tuku v těle. Potvrzují to i příklady z praxe, kdy vysokých stupňů obezity mohou dosáhnout i lakto-ovo-vegetariáni, kteří přijímají zdravé potraviny v doporučeném složení živin, ale v nadměrném množství.

Na zvýšeném příjmu energie se podílí hlavně zvýšený příjem tuků, které mají přes svou vysokou energetickou hodnotu malou sytící schopnost. K rozvoji obezity přispívá také konzumace jednoduchých sacharidů, jako je sacharóza a fruktóza, zatímco komplexní sacharidy se na rozvoji obezity nepodílejí. Na rozdíl od tuků dochází při zvýšeném příjmu sacharidů k adaptačnímu zvýšení jejich spalování. Organismus začne přeměňovat sacharidy na zásobní tuk až po dlouhodobém nadměrném příjmu. Sytící schopnost sacharidů je vysoká. Nadbytečný příjem bílkovin nesehrává podstatnou roli při vzniku obezity, ale současný nadměrný příjem živočišných tuků ano. Bílkoviny mají nejvyšší sytící schopnost ze všech živin. Na rozvoji obezity se podílí i nedostatečný příjem vlákniny z ovoce a zeleniny. K hromadění břišního tuku může přispívat zvýšená konzumace alkoholu.

Podstatnou roli v rozvoji obezity může sehrávat také příjem potravy mezi jídly označovaný jako snacking, jehož energetická hodnota se podceňuje. Na rozvoji obezity se v poslední době stále více podílí snižující se pohybová aktivita, která je důležitou ovlivnitelnou složkou celkového energetického výdeje. Podílí se na něm 20–40 procenty. Příčinou sníženého energetického výdeje není nižší sportovní aktivita, ale hlavně pokles běžné fyzické aktivity – pohyb při práci, při přepravě do zaměstnání, při péči o domácnost i ve volném čase. I když v posledním desetiletí poklesl celkový energetický příjem i spotřeba tuků, obezita vzrůstá v důsledku poklesu pohybové aktivity.

Zdroj: Hainer, V. Základy klinické obezitologie, Nelms, M. Nutrition therapy and pathophysiology