VŠTJ Medicína ve spolupráci s Diabetologickým a Obezitologickým centrem 3. interní kliniky pro vás připravila na příjemný konec října podzimní rekondiční pobyty.
Pro diabetiky 2.typu, kardiaky, onkologické pacienty jsme připravili čtyřdenní pestrý program. Přinese vám nejen užitečné informace, využijete konzultace s lékaři a odborníky, zacvičíte si uvnitř i venku.
Od pátku 26.8. do neděle 28.8. je připraveno také víkendové setkání Bari klubu.
Pojeďte s námi a využijte podzimních dnů k aktivnímu odpočinku, vzdělávání, relaxaci a v neposlední řadě i k příjemnému společenskému setkávání.
Více informací najdete v uvedeném letáku, v RC Salmovská nebo na tel. Čísle 777 715 222.
(roju)