Mgr. et Bc. Dyrcová Martina

Osteoporóza je nejčastějším onemocněním kostí projevující se řídnutím kostní hmoty, zhoršováním její kvality a mechanické síly. Vyskytuje se u obou pohlaví, u žen však častěji. Ve většině případů se s ní setkáváme po 50. roce života a její četnost výskytu dále stoupá. Ve věku nad 70 let jí trpí až 47 % žen a 39 % mužů. Většina o svém onemocnění bohužel neví a nemůže tak účinně snižovat riziko případných zlomenin.

Jedním z nefarmakologických, ovlivnitelných faktorů, působících preventivně i léčebně proti úbytku kostní hmoty, je pravidelná pohybová aktivita. Doporučují se dva typy cvičení:
1) Aktivity zatěžující kostru, při kterých dochází ke stimulaci kostních buněk, které podmiňují tvorbu nové kostní hmoty. Patří sem především každodenní chůze, při které je možné se zatížit například dobře nastaveným batohem se svačinou na zádech. Kromě běžných denních činností je vhodné přidat i odporový (silový) trénink s cílem zastavení fyziologického ubývání svalové hmoty, případně jejím lehkým navýšením. Vždy by měl být kladen důraz na správné provádění cviků. Je třeba se vyvarovat především velkým nárazům (skokům), švihovým pohybům, prudkému předklonu a rotací trupu, dále prudkým změnám poloh a zvedání těžkých břemen. Optimální je tedy alespoň zpočátku cvičit pod odborným dohledem a to individuálně nebo v malých skupinkách.

2) Aktivity nezatěžující kostru, sloužící především jako prevence pádů a následných zlomenin. Sem řadíme různá rovnovážná cvičení na udržení či zlepšení stability, ať už s vlastní vahou nebo s využitím rozmanitých pomůcek (velké gymnastické míče, malé míče – overbally, balanční plošiny – čočka, bosu, pružné gumy aj.). Nezbytnou roli v předcházení pádů hrají kromě rovnováhy i ostatní koordinační schopnosti, které trénujeme ideálně prostřednictvím jednoduchých aktivit, jakými může být například nordic walking nebo plavání. Důležité jsou cviky aktivující hluboký stabilizační systém páteře, jehož zapojením předcházíme, zmírňujeme či úplně odstraňujeme bolesti zad a navíc nám zabezpečí vysoce efektivní provádění všech ostatních cviků. Kvalitu provádění pohybů opět zajistíme přítomností odborného dohledu, který nás vede a kontroluje.

Zásada 6P při zahájení cvičení:

  • nechte si poradit
  • začínejte pomalu – nesnažte se dohnat, co jste dosud zameškali
  • hýbejte se pravidelně – lépe trochu každý den než vyčerpávající výkon jednou týdně
  • cvičte pomalu a procítěně – vnímejte svoje tělo
  • postupně si přidávejte počet opakování
  • dodržujte přiměřenou intenzitu – viz. Borgova škála 11-14