Odborní garanti


Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hlavní odborný garant
Problematika léčby obezity, sportu a pohybu

Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D

Problematika diabetu

Je zástupcem vedoucího Diabetologického centra VFN a zástupcem vedoucího lůžkového oddělení D3 3. interní kliniky VFN. Specializuje se na léčbu pacientů s diabetem 1. typu a 2. typu s komplikacemi, dále pacientů s obezitou a s komplikovaným syndromem diabetické nohy. V oblasti výzkumu se zaměřuje na cévní komplikace diabetu a technologie v diabetologii. Je předsedou revizní komise České diabetologické společnosti.

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Kardiovaskulární problematika

Je odborným asistentem na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě UK. Kardiologii se věnuje od roku 2005, v posledních letech zejména kardiovaskulární rehabilitaci, tj. pohybové aktivitě a komplexnímu ovlivnění životního stylu kardiaků. Úzce spolupracuje s VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s., kde poskytuje pravidelné konzultace.

Mgr. et Bc. Martina Daňková

Problematika výživy, nutriční terapie

Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF KU v Praze, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista na LF Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice VFN v Praze, a to na Klinice dětského a dorostového lékařství a spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

Mgr. Aneta Sadílková

Problematika výživy, nutriční terapie

Působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zároveň vede Rekondiční centrum Salmovská VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.