PRAHA – Obezity u nás, na rozdíl od jiných evropských zemí, nepřibývá, ale přibývá jejích komplikací. Počet obézních se u nás ustálil od roku 2008.

To je informace, která zazněla 15. května 2018 na tiskové konferenci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a její České obezitologické společnosti. Tiskovka se konala u příležitosti nadcházejícího Evropského dne obezity, který 19. května už podeváté organizuje Evropská organizace pro studium obezity (EASO).

Se svými referáty vystoupili významní odborníci v dané problematice – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MUDr. Petra Šrámková, MUDr. Martin Matoulek, PhD. a PhDr. Iva Málková.

Štěpán Svačina se zaměřil na problémy dispenzarizace a léčby obézních pacientů. Petra Šrámková hovořila o chirurgické léčbě diabetiků 2. typu s nadváhou a obezitou. Telemedicína v léčbě obezity jakožto naděje pro pacienty, to bylo téma, kterému se věnoval Martin Matoulek. Pod pojem telemedicína lze zahrnout propojení „chytrých“ telefonů, přístrojů monitorujících pohybovou aktivitu, eventuálně glukometrů, tonometrů a podobně. Iva Málková se zabývala rolí psychologa a internetu v řešení problematiky obezity.

Z témat, která v diskuzi otevřeli přítomní novináři, zaujala zejména nadváha a obezita mládeže. Štěpán Svačina zdůraznil, že dětem chybí dostatek pohybu, což je klíčová příčina. Podle Ivy Málkové u dětí chybí psychologický přístup k problematice a systematická výchova. Poukázala na řadu rodin, kde jsou rodiče štíhlí, zatímco ratolesti jsou obézní, přičemž rodiče to nepovažují za problém. Martin Matoulek poznamenal, že až dvacet procent středoškoláků je osvobozeno od tělesné výchovy.

(api)