Naše cíle

Naším cílem je především vyjít vstříc vašim potřebám a očekáváním. Hlavním cílem nových webových stránek obezita.cz je proto přinášet vědecky podložené informace o obezitě, možnostech její léčby a praktická doporučení, jak s ní bojovat stravou a pohybem. Odbornými garanty stránek jsou lékaři, nutriční terapeutky, psychologové a další odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice.

Než jsme se v redakci obezita.cz pustili do přípravy nové podoby webových stránek, zajímalo nás, jaká jsou očekávání od informačního webu se zaměřením na obezitu a potřeby hubnoucího člověka na jedné straně a lékaře či jiného odborníka na straně druhé. Ve stručném online dotazníku jsme se zeptali nejen pacientů a klientů rekondičních center, ale také lékařů, nutričních terapeutů a fyzioterapeutů, jaké informace je v souvislosti s obezitou a hubnutím zajímají a v jaké podobě. Nejvíce žádanými jsou informace o zdravé výživě a vhodném pohybu obecně, praktické rady o tom jak hubnout, včetně jídelníčků. Zajímají vás také mýty a omyly pohledem odborníka.

Také nás zajímalo, jaké informace chybí našim budoucím návštěvníkům. Získali jsme spoustu zajímavých námětů o čem psát, a tak se brzy můžete těšit na témata jako třeba: nové vize v léčbě obezity, jak se správně stravovat při práci v nepřetržitém pracovním procesu a nepravidelných službách. Čekají na vás rady, jak se vhodně pohybovat v pokročilém věku, můžete se těšit na recepty na jednoduché a rychlé pokrmy, na užitečné informace o přidružených onemocněních obezity a jak zvládnout hubnutí při časovém vytížení. Pokud máte konkrétní námět na přínosné téma, neváhejte nám jej zaslat na náš e-mail.

Našim cílem je, aby pacienti obezitologických center po návštěvě lékaře či nutričního terapeuta měli k dispozici prostor, kde dohledají v rozšířené podobě informace a praktické rady v souladu s doporučením lékaře. Aby tyto informace byly přístupné i dalším, kteří bojují s nadváhou či obezitou. A zároveň, aby odborní ale i praktičtí lékaři, nutriční terapeuti, pohyboví instruktoři a fyzioterapeuti mohli s důvěrou odkazovat své pacienty na srozumitelný zdroj, který čerpá z vědecky podložených pramenů.

V neposlední řadě bychom rádi sloužili jako zdroj dalším lidem, kteří mají cíl šířit vědecky podložená fakta a ověřené praktické informace dále v zájmu tak potřebného účinného boje s pandemií obezity.