Ne každá nadváha a obezita musí být vysloveně škodlivá. Mírný vzestup hmotnosti v průběhu života je zcela normální, stejně tak jako větší zastoupení tělesného tuku v organismu.

Všimněte si, že udávané normy % tělesného tuku jsou nejen jiné pro muže a ženy (25 % pro muže, 30 % pro ženy), ale také v menopauze se norma posouvá až na 35 %. Vychází se z toho, že v menopauze je výhodnější z hlediska zdravotních rizik mít mírně vyšší hmotnost než je norma. Hlavní podmínkou ale je, že nejsou přítomna přidružená onemocnění jako cukrovka 2. typu, dyslipidémie nebo vysoký krevní tlak. Rozhodující pro budoucnost je pak zdatnost a zachování svalu.

Častými pacienty jsou ženy v časné menopauze, které byly zvyklé mít hmotnost, odpovídající BMI 21-23 kg/m2, a na své štíhlé postavě si hodně zakládaly. V tu chvíli je to spíše psychický problém, který může pomoci vyřešit návštěva psychologa. Není žádný racionální důvod držet hmotnost na dolní hranici normy. Mírné zvýšení tělesného tuku působí preventivně proti vzniku osteoporózy. Osteoporóza je jedinou z velmi rozšířených nemocí, která je u lidí s nadváhou a obezitou méně častá než u štíhlých. Objeví-li se u člověka s vyšším BMI osteoporóza, vždy je třeba pátrat po jiné příčině než je vyšší hmotnost.

Často také přicházejí pacienti okolo 70 let s tím, že musí nutně zhubnout 20 i více kilogramů, aby jim byla provedena operace, například endoprotéza. Největší chybou je zahájit přísnou redukční dietu při omezení pohybové aktivity. Taková dieta vede většinou jen k malému hmotnostnímu poklesu, a to především na úkor aktivní tělesné hmoty za přítomnosti velké únavy. Každý, kdo chce redukovat hmotnost v tomto věku, by se měl poradit s odborníky. Ve vyšším věku je vhodnou pohybovou aktivitou především odporový trénink. V případě, že máte jakékoliv problémy s pohybovým aparátem, měl by vždy prvky odporového tréninku v tomto věku předepisovat fyzioterapeut.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz