MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.

Cílem léčení obezity v širším smyslu je zlepšení zdraví. Toho lze dle Evropských doporučení pro léčbu obezity dospělých dosáhnout již mírnou váhovou redukcí o 5 – 10 % výchozí tělesné hmotnosti, zlepšením nutriční hodnoty stravy a mírným zvýšením tělesné aktivity.

Léčba obezity má v zásadě dva cíle: snížit hmotnost a zlepšit vyhlídky pro budoucnost, tedy aktivně léčit onemocnění, která na první pohled nemusí být vidět (cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi apod.). Samotné snižování hmotnosti může ale nemusí vést vždy k očekávanému efektu – vymizení cukrovky, adekvátnímu snížení krevního tlaku a snížení hladiny tuků v krvi. Proto je často nezbytné se poradit se svým lékařem o nejvhodnějším postupu. Zvláště máte-li v rodině cukrovku, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění nebo mozkové příhody, vždy navštivte svého lékaře včas a nechte se preventivně vyšetřit.

Léčba obezity má v zásadě 5 postupů, jak je znázorněno na obrázku. Jednotlivé postupy se často kombinují: dieta (redukční, případně diabetická, s omezením soli apod. podle přítomných onemocnění), pohybová aktivita (především pravidelná s ohledem na stav pohybového aparátu), psychoterapie, farmakoterapie (vyhrazena pro pacienty s BMI nad 28) a bariatrická chirurgie.

POZOR! Máte-li nadváhu a nemáte žádné doprovodné nemoci, má hubnutí pouze kosmetický efekt. Mírná nadváha při dobré fyzické zdatnosti je dokonce ve vyšším věku, zvláště u žen, výhodou.