Psychické těžkosti jsou denním chlebem mnohých z nás. Někdy je jich více, jindy méně. Někdy se dají zvládnout vlastními silami, v jiných chvílích se potíží nahromadí přespříliš a potřebujeme pomoc odborníka. Kde ho hledat, za kým jít a na koho se obrátit?

Psycholog není psychiatr

Tato dvě povolání bývají velmi často zaměňována. Přesto, že v centru zájmu obou profesí stojí člověk a jeho psychický stav, fungování mozku, emoce, pocity i myšlenky, rozdíly mezi oběma obory jsou velké. V prvé řadě je to vzdělávací příprava. Psychiatr je odborník s titulem MUDr., který vystudoval lékařskou fakultu v oboru všeobecné lékařství a následně získal atestaci ve specializovaném oboru psychiatrie. Psycholog je absolventem filozofické fakulty s titulem Mgr. Podobně jako u psychiatra, je také u klinických psychologů pracujících ve zdravotnictví nutná atestace v oboru.

Ačkoli je vzdělání psychologa a psychiatra odlišné, v mnoha případech při léčbě pacientů spolupracují. Psycholog ovšem nepředepisuje léky. Pokud je váš stav velmi závažný a narušuje běžné fungování vašeho denního života, je dobré vyhledat v prvé řadě pomoc psychiatra.

Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychoterapeutem?

Ideální je psychoterapeut a psycholog v jedné osobě – takový odborník má dvě různá vzdělání. Psychologem se člověk stane absolvováním pětiletého studia psychologie. Aby se psycholog, ale i kdokoli jiný, stal psychoterapeutem, je nutné absolvovat psychoterapeutický výcvik. Ten trvá v závislosti na typu výcviku 4-5 let. Ze zákona však už není nutné, aby měl psychoterapeut zároveň i psychologické nebo psychiatrické vzdělání. Lidé by proto měli být obezřetní a vyhledat vždy pomoc odborníka s odpovídajícím vzděláním. Nestyďte se na jeho kvalifikaci zeptat.

 

Kam se obrátit, když potřebuji pomoc hned? A kam, když to snese odkladu?

V lidském životě mohou nastat momenty, kdy je situace již neúnosná. Ať už jsou to náhlé životní události (rozchod, rozvod, úmrtí partnera/dítěte, ztráta zaměstnání atp.) nebo třeba rozvíjející se psychiatrické onemocnění. Může se objevovat zhoršené fungování v běžných aspektech života, jako jsou únava, zanedbávání péče o vlastní osobu, selhávání v pracovní sféře, roztržitost. A důležité je vyhledat pomoc včas!

Pokud se jedná o velmi akutní, náhlou situaci, která nesnese odkladu, můžete kontaktovat nonstop fungující krizová centra (pro Prahu telefonní linky Pražské linky důvěry (222580697) a Centrum krizové intervence PN Bohnice (284 016 666), nebo je v jakoukoli denní či noční hodinu navštívit osobně bez nutnosti předchozí domluvy.

Další kontakty, adresy a specializovaná pracoviště uvádíme níže. Z další psychologické péče je možné oslovit konkrétní psychology, psychoterapeuty a domluvit si osobní termín návštěvy dle možností odborníka. Kontakty na odbornou péči lze snadno dohledat na internetu. Nejlepší referencí jsou ohlasy těch, kteří již k odborníkům docházejí. Pokud nikoho takového neznáte, můžete se obrátit na svého obvodního lékaře, který by měl mít seznam odborných pracovišť a za dobu své praxe i reference na daná pracoviště. Čekací doba je různá, mnohdy delší než 3 měsíce. Některá pracoviště mají možnost úhrady pojišťovnou, u jiných je nutná platba pacientem, proto se vždy u daného odborníka informujte.

 

Další kontakty, kde můžete nalézt pomoc v krizi:

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) – Krizové centrum RIAPS, určeno pro celou populaci. Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – možno navštívit kdykoli bez nutnosti předchozího objednání; Telefon: 222 580 697; NONSTOP provoz; E-mail: linka.duvery@csspraha.cz

Linka důvěry Dětského krizového centra; Telefon: 241 484 149; Mobil: 777 715 215; NONSTOP provoz; E-mail: ld@ditekrize.czhttp://www.ditekrize.cz/linka-duvery

SOS centrum Diakonie; Telefon: 222 514 040; Mobil: 777 734 173; Provoz: Po – Pá: 9:00 – 20:00 hod; E-mail: sos@diakonie.czhttp://www.soscentrum.cz/

Centrum krizové intervence; Psychiatrická nemocnice Bohnice; Telefon: 284 016 666; Ústavní 91, 181 02 Praha 8 – okamžitá pomoc kdykoli bez nutnosti předchozího objednání; určena lidem, které zasáhla životní pohroma, u kterých propukají psychické obtíže, případně lidem s léčeným psychiatrickým onemocněním http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

 

Rada závěrem

Pokud se potkáte s člověkem, který nemá patřičné vzdělání, vydává se za terapeuta a slibuje zázračné uzdravení do dvou sezení a ještě následné zbohatnutí, jde velmi pravděpodobně o podvodníka.

Autorka článku:

Mgr. Markéta Kubinová

Mgr. Markéta Kubinová

psycholožka

  • Absolventka magisterského oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

  • Od roku 2016 pokračuje postgraduálním studiem v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na zkoumání kognice u pacientů po elektrokonvulzivní terapii

  • Jako psycholog pracuje na 3. interní klinice VFN v Praze, vyučuje při 1. lékařské fakultě, dlouhodobě spolupracuje s oddělením psychiatrie VFN

  • Dále působí v zařízení Domov pro seniory Háje