Nízkotučná potravina zaručeně přitáhne zrak nejednoho spotřebitele, který se snaží zredukovat nějaké to kilo navíc. Dle evropského nařízení značená potravina jako nízkotučná nesmí obsahovat více než 3 g tuku na 100 g pevné potraviny (nebo 1,5 g tuku na 100 ml tekuté potraviny) a potravina značená jako bez tuku by neměla obsahovat více jak 0,5 g tuku na 100 g nebo na 100 ml potraviny. Málo kdo ale věnuje pozornost skutečnému složení takto označených potravin. Pokud výrobci odstraní část tukového obsahu, potraviny obvykle ztrácí svoje senzorické vlastnosti, a to převážně žádoucí chuť a konzistenci. Do nízkotučných výrobků tedy zpravidla musejí být vpraveny umělé škroby, želatiny a další zahušťovadla, která zmíněné vlastnosti doplní.

Takováto potravina je tedy méně tučná, ale její celková energetická hodnota se i při odstranění tuku příliš nezmění. Dokonce se u některých nízkotučných výrobků můžeme setkat i s vyšší celkovou energetickou hodnotou než u potravin více tučných. Je třeba, aby si spotřebitel všímal také celkového složení a obsahu jednotlivých živin. V neposlední řadě označení výrobku jako nízkotučného velkou část populace nabádá k neomezené konzumaci takto značených potravin a konzument pak marně očekává efekt redukčního režimu. Jako příklad uveďme například řecký jogurt Milko s 0% tuku, jehož energetická hodnota na 100g 239 KJ a selský jogurt Hollandia s 3,5% tuku, který obsahuje ve 100 g 279 KJ. Vidíme tedy, že při velkém rozdílu v obsahu tuku je energetická hodnota velmi podobná.
Pro běžnou konzumaci ale i při redukci hmotnosti jsou vhodné mléčné výrobky, které obsahují okolo 1,5 – 3% tuku.

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na to, že jediná spolehlivá cesta k redukci nadbytečných kilogramů je celková změna našeho dosavadního životního stylu, změna stravovacích návyků a také pravidelný pohyb. Ulehčení si této cesty například pomocí konzumace nízkotučných výrobků k vytouženému cíli spíše nepovede.

Mgr. Aneta Hásková

Mgr. Aneta Hásková

nutriční terapeutka

  • Působí na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zaměření obezitologie a diabetologie, a na VŠTJ Medicina Praha

  • Absolventka 1. LF UK, kde se dále věnuje doktorskému studiu Fyziologie a patofyziologie člověka

  • Absolvovala kurz Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

  • Členka České asociace sester, sekce nutričních terapeutů

  • Účastní se odborných konferencí v oblasti obezitologie, bariatrické chirurgie a diabetologie