Ing. Bc. Pražanová Ivana

Co jsou to výživová doporučení, kdo a jak je formuluje, z čeho vychází a čím se řídí. Jaké organizace se v ČR výživovými doporučeními zabývají, v jaké formě jsou výživová doporučení prezentována.

Výživová doporučení vycházejí z fyziologické výživové potřeby člověka. Definují se pro jednotlivé populační skupiny, které se liší věkem, pohlavím, fyzickou zátěží, zvláštní skupinou jsou těhotné a kojící ženy. Doporučení jsou formulována buď jako výživové doporučené dávky (VDD) živin nebo jako doporučené dávky již konkrétních potravin, a to jak v podobě slovních doporučení, tak graficky. V ČR je nejčastějším grafickým znázorněním výživová pyramida, v poslední době také výživový talíř.
Odborníci, kteří formulují výživová doporučení, sledují i skutečnou spotřebu potravin, stravovací návyky obyvatelstva a výživový stav populace. Cílem je postupně zlepšit výživový styl obyvatel tak, aby strava nejen nezhoršovala jejich zdravotní stav, ale naopak podporovala zdraví Čechů.
Výživová doporučení vycházejí také z mezinárodních dokumentů. Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) v roce 2004 vydala „Globální strategii pro výživu, pohybovou aktivitu a zdraví“, na kterou navazují „Obecná výživová doporučení pro obyvatele České republiky“, vydaná Ministerstvem zdravotnictví v roce 2005. V roce 2007 byl přijat pracovní dokument komise Evropských společenství s názvem „Strategie pro Evropu, týkající se zdravotních problémů, souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou“ (bílá kniha).
Nejaktuálnějším dokumentem jsou inovovaná „Výživová doporučení pro obyvatele ČR“, která v roce 2012 vydala Společnost pro výživu (občanské sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy, založené v roce 1945). Ta jsou však určena především odborníkům. Pro občany je srozumitelnější tzv. „Zdravá 13“ neboli výživová doporučení pro dospělé obyvatelstvo ČR, kterou v roce 2006 vydala Společnost pro výživu ve spolupráci s Fórem zdravé výživy (občanské sdružení, založené v r. 1994). Fórum zdravé výživy také v roce 2013 inovovalo českou Potravinovou pyramidu.

Zdroj: www.vyzivaspol.cz, www.fzv.cz