Mgr. et Bc. Dyrcová Martina

Při plánování pohybové aktivity s cílem snížení hmotnosti je důležité se zamyslet, jak často a jak dlouho bychom měli cvičit, abychom dosáhli kýženého efektu. Kromě těchto parametrů je významná také intenzita a druh pohybu.

Žádný dlouhodobě úspěšný redukční režim se bez pohybu neobejde. Aby byla cesta ke snížení hmotnosti efektivní a přinesla výsledky, je zapotřebí provádět pohybovou aktivitu minimálně 3x za týden, optimálně však každý den. Můžeme si ji rozvrhnout třeba na dvě aktivity v týdnu a jednu o víkendu, místo jedné denně, klidně i 2 x denně. Pohybovou aktivitou nejen, že zvyšujeme náš denní energetický výdej, ale bráníme se tak i adaptaci na redukční dietu. Ku prospěchu je rovněž zvýšení pohybové aktivity spontánní, tedy přirozeného pohybu. Když jsou rozestupy od jednotlivých pohybových aktivit delší (více než 2 dny), dojde sice ke zlepšení tolerance na zátěž, ale dlouhodobé účinky tréninku, tedy zlepšení fyzické zdatnosti, ostatních metabolických parametrů ani redukci hmotnosti očekávat nemůžeme. Očekávané efekty v čase resp. v průběhu programu pohybových aktivit přehledně ukazuje tabulka.
Dalším důležitým bodem je délka provádění pohybové aktivity. Pro redukci hmotnosti se uvádí délka trvání minimálně 30 minut, ideální je však dostat se ke 40 – 60 minutám. Musíme ale samozřejmě vycházet ze vstupních předpokladů naší současné zdatnosti stejně jako z počáteční hmotnosti případně přítomných onemocnění. Zvláště pro silně obézní, málo zdatné jedince nebo jen pro zcela nezdatné jedince bude na začátek bohatě stačit i 10 minut. Dobu trvání budeme po nějaké době postupně navyšovat. Objeví-li se bolesti, které budou trvat více než den, vždy se poraďte.