Mgr. et Bc. Dyrcová Martina

S narůstajícím věkem, zhoršující se pohyblivostí a přibývajícími zdravotními problémy často rostou obavy o to, jakou pohybovou aktivitu je ještě možné provádět a zda-li se vůbec hýbat, jestli to nepřinese více škody než užitku. Zajisté je třeba pohyb doporučovat vždy individuálně a s ohledem na aktuální zdravotní stav, ale rozhodně na něj nezapomínat a mít na mysli, že je nezbytný.

Z dlouhodobého hlediska by měl být pohyb, hlavně ten přirozený, jako je především chůze, nedílnou součástí života každého jedince. Jeho pokles totiž přímo ovlivňuje i průběh stárnutí. Rychleji klesá síla, kvalita koordinace pohybů i rychlost svalového stahu. Člověk je tak celkově pomalejší, nejistý a nemotornější, čímž si zvyšuje riziko úrazů. Příčiny snížení síly a výkonnosti je tedy nutno hledat nejen v přirozených změnách organismu, ale i ve zvyšující se neaktivitě. Když k mírnému navýšení běžného denního pohybu přidáme ještě pár minut či desítek minut cílené zátěže proti odporu (cvičení s činkami, na strojích nebo s váhou vlastního těla), kdy budeme muset vyvinout trochu větší úsilí, udržíme se v kondici co možná nejdéle.
Každý senior nezbytně potřebuje přiměřený stupeň tělesné zdatnosti, která mu zabezpečí:

  • zvládání každodenních sebeobslužných činností bez obtíží a únavy
  • zvýšení odolnosti organismu vůči vyšší zátěži (např. i lepší rekonvalescence po zdravotním výkonu či nemoci)
  • zvýšení svalové síly, vyšší osobní bezpečnost, snížení rizika pádů
  • zvýšení možností společenského uplatnění a udržování psychické rovnováhy
  • zvýšení energetického výdeje, zastavení navyšování podílu tukové tkáně na tělesném složení
  • snížení rizika vzniku různých onemocnění (osteoporóza, rakovina, infarkt, mozková mrtvice, atd.)
  • ale třeba i zvládat se občas postarat o neposedná vnoučata či pravnoučata ☺