Mgr. Bc. Kollerová Martina

Detoxikační diety a různé očistné kůry jsou velmi populární zejména po svátcích, které se v našich končinách vyznačují nadbytečnou konzumací tradičních jídel a vysedáváním u oblíbených pohádek. V časopisech a zejména na internetu nalezneme na začátku roku mnohé návody na detoxikaci, které slibují odstranění toxinů z těla, posílení imunity a hlavně úbytek na váze. Co nám o komerčních detoxikačních metodách říkají vědecké studie?

Studie Klein a kol. “Detoxikační diety pro eliminaci toxinů a hubnutí: Kritické zhodnocení důkazů”, která byla publikována v prosinci 2014, zkoumá význam detoxikačních diet, jejich efektivitu a hlavně bezpečnost. Uvádí se v ní, že sice několik klinických studií podpořilo účinek komerčních detoxikačních diet, nicméně tyto studie jsou zpochybňovány pro nesprávnou metodiku, malé velikosti vzorků nebo pro své důkazy provedené na zvířatech. Dle Kleina, žádné randomizované kontrolované studie nepotvrdily účinnost komerčních detoxikačních diet u lidí. Přitom v nedávném průzkumu mezi alternativními terapeuty, kteří se zabývají přírodní léčbou v USA, až 92 % z nich uvedlo, že používají detoxikační terapie k léčbě pacientů a v 75 % se jednalo o detoxikační opatření na bázi stravy. Navzdory rozšířené popularitě detoxikačních diet, zůstává pojem “toxin” nedefinovaný.
Mezi hlavní zdravotní rizika detoxikačních kúr dle studie patří závažná energetická a nutriční nedostatečnost. Extrémní půst může vést k proteinové a vitaminové karenci, elektrolytové nerovnováze, acidóze a dokonce ke smrti. U některých detoxikačních diet jsou lidé vystaveni riziku předávkování doplňky, projímadly, diuretiky nebo dokonce vodou. Mnoho detoxikačních produktů a programů je šířeno přes internet a je velmi obtížné je regulovat, což představuje velký problém.
Většina komerčně propagovaných detoxikačních metod je pouhým lákadlem, které mívá jediný důvod – zakoupení určitého produktu a nemá oporu v ověřených vědeckých poznatcích. K odstranění škodlivin z našeho organismu nám slouží játra, ledviny, plíce a kůže. Jestliže chceme našemu tělu pomoci, zanechme kouření, nekonzumujme alkohol a omezme v jídelníčku smažené pokrmy či uzeniny, resp. sekundárně zpracované masné výrobky, které obsahují větší množství látek, s nimiž si musí organismus poradit. Pokud je omezíme dlouhodobě, nejen po svátečním hodování, bude to mít větší efekt, než nesmyslné zavodňování speciálními roztoky, pojídání zaručených detoxikačních směsí, nebo zatěžování ledvin zbytečně velkým množstvím vody, což může být i škodlivé.
Dostatek zeleniny a ovoce, tekutin, vlákniny a eventuálně vitaminů v přírodní podobě a přiměřený pohyb, nejlépe na čerstvém vzduchu je pak nejlepší „detoxikační“ směsí.

Zdroj: Klein, A. K.: Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2014