Časprozdraví se nám rozrostl o další uživatele, tak věříme, že se v počtu kroků opět posuneme nahoru.