Během prázdnin došlo k menšímu propadu kroků, což může být dáno dovolenými a také vedry, která panují. Nicméně, nezapomínejte na pravidelný pohyb i v době prázdnin.