Blížíme se k 12 miliónům kroků za týden. Opět jme přidali nějaký ten krok navíc a další milník se přibližuje. Nezapomeňte i o prázdninách a dovolené na pohybovou aktivitu a také na stahování kroků. “Dvanáctka” je už na dosah. I o prázdninách můžete absolvovat nordic walking, nejbližší vycházka je 10.7. na Děvín a hned 11.7. si můžete vyzkoušet spojení nordic walking a cvičení v seniorparku.