Podstatou obezity je nadměrné množství tukové tkáně. Protože stanovení tukové tkáně není dosud v běžné praxi rozšířeno z důvodu nespolehlivosti nebo vysoké ceny, obezitu definujeme celkovou tělesnou hmotností vztaženou k tělesné výšce. Takové zjednodušení zcela vyhovuje pro celkové populace, ovšem v jednotlivých případech může být zkreslující. Zvýšení hmotnosti z jiných příčin, jako je větší množství svalové hmoty, nebo zadržování tekutin, lze od obezity snadno rozeznat. Poměr tělesné hmotnosti ke čtverci tělesné výšky, označovaný jako Body Mass Index BMI nepřihlíží k typu postavy, délce končetin a nezohledňuje věk ani pohlaví. Proto míru rizika sledujeme také hodnotou obvodu pasu.

BMI Calculator

ft
in
lbs
cm
kg