Chirurgické, resp. bariatrické výkony jsou velmi účinnou formou léčby obezity. Uvažuje se o nich v případě selhání předchozí konzervativní léčby, a také v případě přidružených metabolických komplikací (především diabetes mellitus 2. typu), na něž má bariatrický zákrok prokazatelně pozitivní účinek.

O indikaci bariatrického výkonu u pacienta rozhoduje tým odborníků zahrnující lékaře – obezitologa, chirurga, anesteziologa, a dále nutričního terapeuta a klinického psychologa. Zvláště poslední dva jmenovaní jsou důležití pro dlouhodobý efekt bariatrického výkonu. V předoperačním přípravném období se vybírá vhodný typ zákroku, pacientovi jsou představeny pozitivní aspekty, ale i rizika bariatrického výkonu, je edukován o specifickém pooperačním režimu zahrnujícím speciální jídelní režim a také pravidelné kontroly. Pacient dále navštěvuje klinického psychologa, který hodnotí jeho připravenost na zákrok a zároveň schopnost dlouhodobé pooperační spolupráce.

TYPY BARIATRICKÝCH VÝKONŮ

Bariatrické výkony lze rozdělit na dva základní typy – restrikční a malabsorpční. V tabulce jsou uvedeny v současnosti nejčastěji prováděné chirurgické zákroky a jejich rozdělení.

 

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz