MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.

Posledních 30 let se rozvíjí chirurgická léčba obezity, zvaná bariatrická léčba. Jsou to operace, které vedou nejen k významnému poklesu hmotnosti, ale současně i významně zlepšují kompenzaci cukrovky, která může dokonce i vymizet.

Bariatrický výkon je indikován pro pacienty od 18 do 60 let, kteří mají BMI ≥ 40 nebo BMI 35 – 40 spolu s průvodními onemocněními, jako jsou metabolická onemocnění, kardiorespirační choroby, některá onemocnění kloubů, závažné psychologické problémy spojené s obezitou a další, u kterých lze očekávat, že snížená hmotnosti onemocnění zlepší. Kritériem může být aktuální BMI nebo dokumentované vyšší BMI z minulosti.
Bariatrické operace lze rozdělit na restriktivní a kombinované.
Restriktivní, tedy omezující objem, zahrnují:
– adjustabilní bandáž žaludku
– tubulizaci žaludku (sleeve gastrectomy) a
– plikaci žaludku.
Mezi kombinované výkony (restrikce i malabsorpce) řadíme:
– gastrický bypass žaludku a
– biliopankreatickou diverzi
Obecně lze říci, že restriktivní výkony pomáhají hlavně lidem, kteří mají neustále hlad. Ostatní, kombinované výkony, jsou indikovány především u diabetiků s vyšším stupně obezity. O výběru metody spolurozhoduje kromě obezitologa i psycholog. Roli ve výběru vhodné metody hraje i přítomnost dalších přidružených onemocnění. Většina operací se provádí laparoskopicky. Na operaci je potřeba se připravit a po výkonu dlouhodobě dodržovat pooperační režim. Pravidelné kontroly v následujících letech jsou více než vhodné.