Adjustabilní žaludeční bandáž (AGB) je nejstarším bariatrickým výkonem, který se u ná s provádí. V 80-90. Letech a na počátku tohoto století to byl prakticky jediný chirurgický způsob, který byl indikován a prováděn u pacientů s obezitou a mnoha pacientům skutečně pomohl. Principem je zmenšení žaludku manžetou, která rozdělí žaludek na dvě části spojené kanálem. Do první (menší) části je potrava přijímána a po jejím naplnění se pacient cítí sytý. V současné době se využívá především bandáž adjustabilní – „utažitelná“, u které je možno pooperačně utažení manžety regulovat.

Zpočátku byla bandáž neadjustabilní, tedy fixní a dávala se cca na polovinu žaludku, později se vyvinula do horní třetiny a byla doplněna o plnící komůrku, která umožňuje měnit průsvit bandáže a regulovat tak průchod do žaludku. Toho se využívá především při tzv. adjustaci tedy po redukci hmotnosti, kdy zmizí tuková tkáň ve stěně žaludku, a bandáže stává se tak méně účinnou.  Na druhou stranu úspěšní pacienti byli vzorem mnohým dalším, kterým ale bandáž, a to ani adjustabilní nepomohla, naopak stala se zdrojem problémů. Bandáž žaludku je výkon, který vyžaduje maximální spolupráci pacienta, co se týče výběru potravin a dodržování velikosti porcí. Je tedy vhodný pro pacienty, kteří mají spíše hlad než chuť, mají dostatek sebekontroly pro dodržení jídelního režimu a nekonzumují velké množství ovoce a zeleniny. Se současnou znalostí, a především možností dalších výkonů jako je sleeve gatrectomie, žaludeční pliakce nebo žaludční bypass event. biliopankreatická diverze, má bandáž již jen malé uplatnění. Bandáž nachází uplatnění u pacientek, u kterých je nutné snížení hmotnosti před plánovaným otěhotněním, jelikož je to výkon vratný. Výkon se provádí laparoskopicky a není bez zajímavosti, že první laparoskopickou bandáž žaludku na světě provedl prof. MUDr. Martin Fried, CSc ve Všeobecné fakultní nemocnici, který v současné době pracuje na OB klinice v Praze.

Z naší zkušenosti vyplývá, že v naší populaci je mnoho pacientů, kteří mají bandáž žaludku, a která může být anebo je zdrojem různých zažívacích problémů, a stydí se přijít k lékaři. Pokud byste chtěli řešit svůj problém, rádi vám poradíme v obezitologickém centru Všeobecné fakultní nemocnice. Můžete poslat mail na obezitologie@vfn.cz.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Doc., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

  • Vědecký sekretář České obezitologické společnosti, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství a člen Lékařské komise ČOV.
  • Tělovýchovný lékař, obezitolog, endokrinolog. Pracuje na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
  • Předseda VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.
  • Vydává noviny Obesity NEWS – www.obesitynews.cz