Záštita Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má tohoto času nejkomplexněji fungující centrum pro léčbu obezity v ČR. Zabývá se komplexní diagnostikou komplikací obezity a léčbou obezity s důrazem na spolupráci s pracovišti bariatrické chirurgie. Je zajištěna psychologická diagnostika a psychoterapie, péči poskytují nutriční terapeuti. Odborníci VFN jsou zapojeni do výzkumu farmakoterapie obezity účastí v řadě klinických studií, rozvíjí komplexní rehabilitaci obézních kardiaků a poskytují komplexní péči o obézní diabetiky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze taktéž považuje prevenci, preventivní programy a správnou životosprávu, a s nimi spojené vzdělávání veřejnosti, za jednu z klíčových oblastí současné medicíny. V neposlední řadě, byznys s...

Číst dál