Odborní garanti

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Hlavní odborný garant Problematika léčby obezity, sportu a pohybu Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů. Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D Problematika diabetu Je zástupcem vedoucího Diabetologického centra VFN a zástupcem vedoucího lůžkového oddělení D3 3. interní kliniky VFN. Specializuje se na léčbu pacientů s diabetem 1....

Číst dál