Nadváha a obezita jsou definovány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI 30 a více je považována za obézní. BMI 25 a více znamená nadváhu.

 

BMI má však svá omezení a ne pro všechny se hodí. Pro odhad zdravotních rizik je vhodnější stanovit množství tělesného tuku. Norma pro muže je 25 %, pro ženy 30 % a pro ženy v menopauze 35 %. Zvýšené množství tělesného tuku je hlavním rizikovým faktorem řady onemocnění včetně cukrovky, vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních onemocnění.

 

BMI se vypočítá tak, že se hmotnost člověka m [kg] dělí druhou mocninou jeho výšky, udanou v metrech h [m], tedy BMI = m / h2 [kg / m2].

 

Příklad:

Osoba, vysoká 170 cm, tedy 1,7 m, vážící 80 kg bude mít BMI:

BMI = 80 / 1,72 = 27,7 (nadváha)

 

Zdroj: who.int