REDAKCE:

Mgr. Renata Malinová


Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již řadu let pracuje v oblasti médií. Působila v domácí redakci České tiskové kanceláře (ČTK), jako mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství, věnuje se Public Relations, do časopisů přispívá články a rozhovory s osobnostmi z nejrůznějších oborů, mj. i ze zdravotnictví.

 


Tiskové zprávy zasílejte na e-mail: obezitacz@gmail.com

 

Stálí přispěvatelé:

 

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.


Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.

 


Mgr. Aneta Hásková

Absolvovala magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. LF a UK v Praze, zaměření obezitologie a diabetologie, působí také v organizaci VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Absolvovala kurz akreditovaný MŠMT Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění. Pokračuje v doktorském studiu na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

 


Mgr. et Bc. Martina Daňková


Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF KU v Praze, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista na LF Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice VFN v Praze, a to na Klinice dětského a dorostového lékařství a spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

 


Mgr. Aneta Sadílková


Působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zároveň vede Rekondiční centrum Salmovská VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 


Mgr. Zuzana Arnoštová


Absolvovala tříleté bakalářské studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a dvouleté navazující studium na Masarykově univerzitě v Brně v oboru nutriční specialista. Působí v Českých Budějovicích v nutriční poradně MediSpo JIH s.r.o., dále v Rekondičním centru v Českých Budějovicích a spolupracuje s Diabetologickou a obezitologickou poradnou MUDr. Váchové. Absolvovala kurz Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění, je členkou Studentské organizace nutričních terapeutů, z.s.

 


Mgr. Sylva Janečková


Vystudovala obor Fyzioterapie na Fakultě Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době pracuje jako fyzioterapeutka na Poliklinice Modřany CODUM s.r.o. Praha. Spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA.