REDAKCE:

Mgr. Renata Malinová


Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již řadu let pracuje v oblasti médií. Působila v domácí redakci České tiskové kanceláře (ČTK), jako mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství, věnuje se Public Relations, do časopisů přispívá články a rozhovory s osobnostmi z nejrůznějších oborů, mj. i ze zdravotnictví.

 


Tiskové zprávy zasílejte na e-mail: obezitacz@gmail.com

 

Stálí přispěvatelé:

 

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.


Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.

 


Mgr. Aneta Hásková

Absolvovala magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. LF a UK v Praze, zaměření obezitologie a diabetologie, působí také v organizaci VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Absolvovala kurz akreditovaný MŠMT Instruktor pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění. Pokračuje v doktorském studiu na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

 


Mgr. et Bc. Martina Daňková


Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF KU v Praze, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista na LF Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice VFN v Praze, a to na Klinice dětského a dorostového lékařství a spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.

 


Mgr. Aneta Sadílková


Působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zároveň vede Rekondiční centrum Salmovská VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.