MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hlavní odborný garant

Problematika léčby obezity, sportu a pohybu

Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů.


Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D

Problematika diabetu

Je zástupcem vedoucího Diabetologického centra VFN a zástupcem vedoucího lůžkového oddělení D3 3. interní kliniky VFN. Specializuje se na léčbu pacientů s diabetem 1. typu a 2. typu s komplikacemi, dále pacientů s obezitou a s komplikovaným syndromem diabetické nohy. V oblasti výzkumu se zaměřuje na cévní komplikace diabetu a technologie v diabetologii. Je předsedou revizní komise České diabetologické společnosti

 


MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Kardiovaskulární problematika


Je odborným asistentem na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě UK. Kardiologii se věnuje od roku 2005, v posledních letech zejména kardiovaskulární rehabilitaci, tj. pohybové aktivitě a komplexnímu ovlivnění životního stylu kardiaků. Úzce spolupracuje s VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s., kde poskytuje pravidelné konzultace.


Mgr. et Bc. Martina Daňková

Problematika výživy, nutriční terapie


Vystudovala obor Nutriční terapeut na 1. LF KU v Praze, magisterský titul získala v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista na LF Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice VFN v Praze, a to na Klinice dětského a dorostového lékařství a spolupracuje s organizací VŠTJ MEDICINA PRAHA. V současné době studuje doktorské studium na 1. LF UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka.


Mgr. Aneta Sadílková

Problematika výživy, nutriční terapie


Působí jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zároveň vede Rekondiční centrum Salmovská VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. Vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.