MUDr. Matoulek Martin, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje významnou roli v léčbě mnoha onemocnění. Není pochyb o tom, že pomáhá v léčbě a prevenci obezity, cukrovky, vysokého krevního tlaku, dyslipidémie, ischemické choroby srdeční, osteoporózy, ale i například depresí.

Jak ale naplánovat pohybovou aktivitu s těmito onemocněními? Především byste se měli poradit se svým lékařem. Ve skutečnosti existuje jen málo onemocnění, které pohybovou aktivitu zcela vylučují. Patří k nim akutní infekční onemocnění jako chřipka, záněty horních i dolních dýchacích cest apod. Stejně jako neuspokojivě kompenzovaná cukrovka nebo krevní tlak.

Daleko více nemocí vzniká, pokud se přestaneme hýbat. Typickým onemocněním, které se zhoršuje nehybností je osteoporóza. Aby se kostní hustota mohla zvýšit, je potřeba kost zatěžovat. Následně ve směru zatížení dochází ke zlepšení. Většina cvičení má proto být prováděna vsedě nebo vestoje tak, abychom využili gravitační síly, působící na kosti. Pohybová aktivita hraje také zcela zásadní roli v léčbě a prevenci depresí a její pokles v posledních 30-40 letech zřejmě vedl k většímu výskytu těchto onemocnění.

Z obecných zásad pohybu při různých onemocněních platí hlavně se nepřetěžovat, cvičit pravidelně a sledovat pocity po cvičeních. Objeví-li se bolesti či nějaké problémy s pohybovým aparátem, nesnažte se je překonávat. Léky, které přechodně bolest utlumí, mohou přispět k dalšímu poškození pohybem, který bychom jinak pro bolest neprováděli. Objeví-li se potíže, poraďte se tedy s lékařem nebo fyzioterapeutem. Pokud si nejste jisti, zda vaše nemoc se s pohybem “snese”, napište nám prostřednictvím odkazu Servis pro vás.