Slovník

Aerobní pásmo Intenzita zátěže, při které dochází k maximálnímu využití kyslíku pro „spalování tuků“. Typické pro vytrvalostní aktivity. Aerobní pohyb Pohybová aktivita, při které je získávána energie za přítomnosti kyslíku hlavně oxidací mastných kyselin (z tuků) anebo aerobní glykolýzou ( z cukrů).Tento trénink probíhá při nižší intenzitě a po delší dobu, minimálně 30 minut. Aerobní práh Hranice, od kdy dochází k vyššímu využití sacharidů jako zdroje energie. Přesto tuky v této hranici jsou využívány skoro z 80 %. Aerobní zdatnost Nejčastěji charakterizována maximální spotřebou kyslíku VO2max v ml/kg/min. Anaerobní pohyb Pohyb za nepřístupu vzduchu (O2), lze provádět jen krátkodobě....

Číst dál