Archiv rubriky: Obezita

Slovník

Aerobní pásmo Intenzita zátěže, při které dochází k maximálnímu využití kyslíku pro „spalování tuků“. Typické pro vytrvalostní aktivity. Aerobní pohyb Pohybová aktivita, při které je získávána energie za přítomnosti kyslíku hlavně oxidací mastných kyselin (z tuků) anebo aerobní glykolýzou ( z cukrů).Tento trénink probíhá při nižší intenzitě a po delší dobu, minimálně 30 minut. Aerobní práh Hranice, od kdy dochází k vyššímu využití sacharidů jako zdroje energie. Přesto tuky v této hranici jsou využívány skoro z 80 %. Aerobní zdatnost Nejčastěji charakterizována maximální spotřebou kyslíku VO2max v ml/kg/min. Anaerobní pohyb Pohyb za nepřístupu vzduchu (O2), lze provádět jen krátkodobě....

Číst dál

Co je obezita a jak se stanoví

Nadváha a obezita jsou definovány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Míra obezity se nejčastěji udává hodnotou BMI (z anglického Body Mass Index). Osoba s BMI 30 a více je považována za obézní. BMI 25 a více znamená nadváhu.   BMI má však svá omezení a ne pro všechny se hodí. Pro odhad zdravotních rizik je vhodnější stanovit množství tělesného tuku. Norma pro muže je 25 %, pro ženy 30 % a pro ženy v menopauze 35 %. Zvýšené množství tělesného tuku je hlavním rizikovým faktorem řady onemocnění včetně cukrovky, vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních onemocnění....

Číst dál

Výskyt komplikací obezity

Mgr. Bc. Kollerová Martina Výskyt komplikací obezity zkoumá mnoho studií. Americká studie NHANES III uvádí, že jedinci s BMI ≥ 27 mají o 70 % větší riziko onemocnění přidruženými chorobami obezity. Srovnávací studie dvou amerických průzkumů NHANES a SHIELD zkoumá vztah BMI k diabetu a hypertenzi. Údaje z obou národních průzkumů potvrzují známé klinické pozorování, že pacienti s vyšším BMI mají vyšší riziko onemocnění na diabetes mellitus a hypertenzi. Potvrzují také opačný vztah, tedy že většina pacientů s těmito metabolickými nemocemi mají buď nadváhu nebo jsou obézní. Výskyt diabetu a hypertenze byl prokázán ve všech kategoriích BMI a s...

Číst dál

Příčiny vzniku obezity

MUDr. Matoulek Martin, Ph.D. Hlavní příčiny obezity jsou dvě, a to dědičné predispozice a vliv prostředí, ve kterém žijeme. Vzájemným působením vedou oba faktory k pozitivní energetické bilanci, která má za následek nadměrné hromadění tukové tkáně. Příčiny vzniku obezityPro zjednodušení můžeme oběma faktorům přiřadit cca 50 %. Co to vlastně znamená? 50 % naší postavy kódují geny a 50 % jsme schopni ovlivnit. Pokud naši rodiče a hlavně prarodiče byli obézní, je zřejmé, že vrozenou resp. genetickou vlohu máme vyjádřenou poměrně silně. Současné obezitogenní prostředí vede k tomu, že tzv. úsporné geny se projeví akumulací přebytečné energie do tukové...

Číst dál

Vysoký krevní tlak jako komplikace obezity

MUDr. Matoulek Martin, Ph.D. Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je onemocnění, které nejčastěji provází nadváhu a obezitu. Více než polovina obézních trpí hypertenzí. Hypertenze je opakované zvýšení klidového krevního tlaku (TK) ≥ 140/90 mm Hg, naměřené minimálně při 2 různých návštěvách. Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, vyšší číslo je hodnota systolického tlaku, nižší číslo je diastolický tlak. Krevní tlak se mění během srdečního cyklu, nejvyšší je ve vypuzovací fázi – systolický, nejnižší je během plnící fáze – diastolický tlak. Hypertenze se vyskytuje i u štíhlých osob. V dospělé populaci dosahuje výskyt více než 20...

Číst dál

BMI KALKULAČKA

ft
in
lbs
cm
kg