Archiv rubriky: O nás

Odborní garanti

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Hlavní odborný garant Problematika léčby obezity, sportu a pohybu Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti a předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, z.s. – organizace, která zajišťuje pohybové programy pro různé skupiny pacientů. Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D Problematika diabetu Je zástupcem vedoucího Diabetologického centra VFN a zástupcem vedoucího lůžkového oddělení D3 3. interní kliniky VFN. Specializuje se na léčbu pacientů s diabetem 1....

Číst dál

Záštita Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má tohoto času nejkomplexněji fungující centrum pro léčbu obezity v ČR. Zabývá se komplexní diagnostikou komplikací obezity a léčbou obezity s důrazem na spolupráci s pracovišti bariatrické chirurgie. Je zajištěna psychologická diagnostika a psychoterapie, péči poskytují nutriční terapeuti. Odborníci VFN jsou zapojeni do výzkumu farmakoterapie obezity účastí v řadě klinických studií, rozvíjí komplexní rehabilitaci obézních kardiaků a poskytují komplexní péči o obézní diabetiky. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze taktéž považuje prevenci, preventivní programy a správnou životosprávu, a s nimi spojené vzdělávání veřejnosti, za jednu z klíčových oblastí současné medicíny. V neposlední řadě, byznys s...

Číst dál

Naše cíle

Našim cílem je především vyjít vstříc vašim potřebám a očekáváním. Hlavním cílem nových webových stránek obezita.cz je proto přinášet vědecky podložené informace o obezitě, možnostech její léčby a praktická doporučení, jak s ní bojovat stravou a pohybem. Odborným garantem stránek jsou lékaři a nelékařští odborníci ze Všeobecné fakultní nemocnice. Než jsme se v redakci obezita.cz pustili do přípravy nové podoby webových stránek, zajímalo nás, jaká jsou očekávání od informačního webu se zaměřením na obezitu a potřeby hubnoucího člověka na jedné straně a lékaře či jiného odborníka na straně druhé. Ve stručném online dotazníku jsme se zeptali nejen pacientů a...

Číst dál

Redakce

  REDAKCE: Mgr. Renata Malinová Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci a již řadu let pracuje v oblasti médií. Působila v domácí redakci České tiskové kanceláře (ČTK), jako mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství, věnuje se Public Relations, do časopisů přispívá články a rozhovory s osobnostmi z nejrůznějších oborů, mj. i ze zdravotnictví.   Tiskové zprávy zasílejte na e-mail: obezitacz@gmail.com   Stálí přispěvatelé:   MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Je odborným asistentem na 3. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Věnuje se převážně obezitologii, endokrinologii a tělovýchovnému lékařství. Je předsedou České společnosti tělovýchovného...

Číst dál

BMI KALKULAČKA

ft
in
lbs
cm
kg